Log in | วันพุธที่ 20 มี.ค. 2562 | 10:24 น.
 
 

SHARE

   

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน กรมวิชาการเกษตร

- ความรู้เกี่ยวกับกรมวิชาการเกษตร
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
- ความรู้เกี่ยวกับการเกษตร เหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
- ความรู้พื้นฐานด้านพืช ปัจจัยการผลิต การป้องกันและกำจัดสัตรูพืช
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ. 2542
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติพันธุพืช พ.ศ. 2518 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติพันธุพืช (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534 และพระราชบัญญัติพันธุ์พืช (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2540
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. 2518 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปุ๋ย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2540
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2541
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (มีนาคม)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (เมษายน)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (พฤษภาคม)
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
 
ตอบโดย : johnson83
วันที่ : 29 ธ.ค. 2561
เวลา : 21:28 น.
คำตอบที่ 1

 

 

แอพเกมสนุกๆ เต็มรูปแบบที่คุณสามารถเลือกเล่นได้ง่ายๆ

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้แล้วที่นี่


สมัคร live22

 

 
ตอบโดย :
วันที่ : 15 ก.พ. 2562
เวลา : 7:09 น.
คำตอบที่ 2

  1. ตัว LINE@ เมื่อมีคนมาตาม เป็นหมื่นคน แสนคน เพียงแค่ใช้ระบบ broadcast โพสต์ คลิกเดียว ระบบก็จะส่งไปถึงหมื่นคน แสนคน ดีนะ เรียนไลน์แอด

 
ตอบโดย :
วันที่ : 15 ก.พ. 2562
เวลา : 7:10 น.
คำตอบที่ 3

ตัว LINE@ เมื่อมีคนมาตาม เป็นหมื่นคน แสนคน เพียงแค่ใช้ระบบ broadcast โพสต์ คลิกเดียว ระบบก็จะส่งไปถึงหมื่นคน แสนคน ดีนะ เรียนไลน์แอด