Log in | วันพฤหัสบดีที่ 17 ต.ค. 2562 | 16:00 น.
 
 

SHARE

   
โพสโดย : อาจารย์ตั้ม วันที่ : 26 มิ.ย. 2561 เวลา : 22:02 น.

แนวข้อสอบ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
- ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
- พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ความรู้เกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๔๖๐-๒๔๖๔)
- ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนกลยุทธ์
- การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนงานโครงการ การติดตาม ประเมินผล
- การบริหารเชิงกลยุทธ์ และการบริหารจัดการ
- ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
- ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (มีนาคม)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (เมษายน)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (พฤษภาคม)
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
***พิเศษสุดๆ*** ชื้อเป็นเล่ม แถมฟรีทันที   CD  เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
--------------------------------------------------------
แนวข้อสอบมี 2 แบบดังนี้
(1). ไฟล์ด่วน (pdf) แถมฟรี Mp3 ไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ราคา 380 บาท ส่งทางอีเมลล์ (ได้รับทันทีหลังการโอนเงิน)
(2). หนังสือ แถมฟรี CD ไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ราคา 680 บาทส่ง EMS ทางไปรษณีย์ (รวมค่าจัดส่ง ems เเล้ว)
--------------------------------------------------------
รายละเอียดภายในชุดประกอบด้วย
- ปรับหัวข้อตามประกาศสอบล่าสุดของ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
- ส่งไฟล์ PDF ทางอีเมล์เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และปริ้นอ่านได้ทันที วันเดียวได้ โดยไม่ต้องรอนาน
- ไม่ต้องเสียเวลาหาข้อมูล มีเวลาเตรียมตัวสอบมากขึ้น
**ติดอาวุธทางปัญญา ชิงความได้เปรียบ พร้อมลงสนามสอบ**
--------------------------------------------------------
สนใจติดต่อที
โทร : 095-879-5595 (มะปราง)
Line : @qbk2548g (มี @ ด้วยจ้า)
email: mpgov888@gmail.com
facebook : fb.me/thaigovjobs2017

1*nnUNd1afLIOfmTNh2yAqtA.jpeg

 
ตอบโดย : อาจารย์ตั้ม
วันที่ : 8 ก.ค. 2561
เวลา : 15:47 น.
คำตอบที่ 1

แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
- ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
- แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป 
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข 
- พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
- ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556 
- ระเบียบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาและการนำเงินส่งคลัง 
- ระเบียบเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ 
- ระเบียบเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
- ระเบียบเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ 
- ระเบียบเกี่ยวกับวินัยทางการงบประมาณและการคลัง 
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบ GFMIS 
- แนวข้อสอบหลักการบัญชีเบื้องต้น 
- แนวข้อสอบการบริหารงบประมาณ 
- แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน 
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน 
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

 
ตอบโดย : miki456
วันที่ : 11 มิ.ย. 2562
เวลา : 11:39 น.
คำตอบที่ 2

ขอบคุณ