Log in | วันอังคารที่ 15 ต.ค. 2562 | 0:54 น.
 
 

SHARE

   
โพสโดย : อาจารย์ตั้ม วันที่ : 26 มิ.ย. 2561 เวลา : 22:02 น.

แนวข้อสอบ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน

แนวข้อสอบ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
แนวข้อสอบ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- ความรู้เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ ภารกิจ นโยบาย และยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระทรวงศึกษาธิการ
- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๖๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชกฤษฎีกาวาด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕
- ความรู้เกี่ยวกับนโยบายรัฐบาล
- ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
- การเขียนแบบ ประมาณราคาค่าก่อสร้าง การบริหารงานก่อสร้าง และการสำรวจ
- การตรวจและการควบคุมการก่อสร้างอาคาร ถนน งานสาธารณูปโภค และการทดสอบวัสดุ
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (มีนาคม)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (เมษายน)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (พฤษภาคม)
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
***พิเศษสุดๆ*** ชื้อเป็นเล่ม แถมฟรีทันที   CD  เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
--------------------------------------------------------
แนวข้อสอบมี 2 แบบดังนี้
(1). ไฟล์ด่วน (pdf) แถมฟรี Mp3 ไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ราคา 380 บาท ส่งทางอีเมลล์ (ได้รับทันทีหลังการโอนเงิน)
(2). หนังสือ แถมฟรี CD ไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ราคา 680 บาทส่ง EMS ทางไปรษณีย์ (รวมค่าจัดส่ง ems เเล้ว)
--------------------------------------------------------
รายละเอียดภายในชุดประกอบด้วย
- ปรับหัวข้อตามประกาศสอบล่าสุดของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
- ส่งไฟล์ PDF ทางอีเมล์เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และปริ้นอ่านได้ทันที วันเดียวได้ โดยไม่ต้องรอนาน
- ไม่ต้องเสียเวลาหาข้อมูล มีเวลาเตรียมตัวสอบมากขึ้น
**ติดอาวุธทางปัญญา ชิงความได้เปรียบ พร้อมลงสนามสอบ**
--------------------------------------------------------
สนใจติดต่อที
โทร : 095-879-5595 (มะปราง)
Line : @qbk2548g (มี @ ด้วยจ้า)
email: mpgov888@gmail.com
facebook : fb.me/thaigovjobs2017

1*XPgbGsoo-bL1pnqRmplevQ.jpeg

 
ตอบโดย : อาจารย์ตั้ม
วันที่ : 9 ก.ค. 2561
เวลา : 20:44 น.
คำตอบที่ 1

 

เก็งแนวข้อสอบ อาสารักษาดินแดน อส. กองร้อยปฏิบัติการฝึกที่ 2 กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน 
- ความรู้เกี่ยวกับกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน 
- ความรู้เบื้องต้นในหลักสูตรการฝึกทหารใหม่ 
- แนวข้อสอบแบบธรรมเนียมทหาร 
- แนวข้อสอบวิชาความรู้ทั่วไป 
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติ ยศ และเครื่องแบบผู้บังคับบัญชา อส 
- พระราชบัญญัติวินัยกองอาสารักษาดินแดน 
- หมวดการรักษาความมั่นคงภายใน 
- หมวดการรักษาความสงบเรียบร้อย 
- แนวข้อสอบอาสารักษาดินแดน อส. 
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (เมษายน) 
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (พฤษภาคม) 
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (มิถุนายน) 
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 
***พิเศษสุดๆ
*** ชื้อเป็นเล่ม แถมฟรีทันที CD เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
--------------------------------------------------------
รายละเอียดภายในชุดประกอบด้วย
- ปรับหัวข้อตามประกาศสอบล่าสุดของ กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน
- ส่งไฟล์ PDF ทางอีเมล์เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และปริ้นอ่านได้ทันที วันเดียวได้ โดยไม่ต้องรอนาน
- ไม่ต้องเสียเวลาหาข้อมูล มีเวลาเตรียมตัวสอบมากขึ้น
**ติดอาวุธทางปัญญา ชิงความได้เปรียบ พร้อมลงสนามสอบ**

-------------------------------------------------------

แนวข้อสอบมี 2 แบบดังนี้


(1). ไฟล์ด่วน (pdf) แถมฟรี Mp3 ไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ราคา 380 บาท ส่งทางอีเมลล์ (ได้รับทันทีหลังการโอนเงิน)
(2). หนังสือ แถมฟรี CD ไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ราคา 680 บาทส่ง EMS ทางไปรษณีย์ (รวมค่าจัดส่ง ems เเล้ว)

--------------------------------------------------------
**ซ้อมมือก่อนลงสนามจริง ชิงความได้เปรียบก่อนใคร

สนใจ สรุปแนวข้อสอบ อาสารักษาดินแดนอส.กองร้อยปฏิบัติการฝึกที่2 กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน พร้อมเฉลย ติดต่อที่


โทร : 095-879-5595 (มะปราง)
Line : @qbk2548g (มี @ ด้วยจ้า)
email: mpgov888@gmail.com
facebook : fb.me/thaigovjobs2017