Log in | วันเสาร์ที่ 19 ต.ค. 2562 | 1:43 น.
 
 

SHARE

   
โพสโดย : อาจารย์ตั้ม วันที่ : 26 มิ.ย. 2561 เวลา : 22:01 น.

แนวข้อสอบ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

แนวข้อสอบ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
แนวข้อสอบ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- ความรู้เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ ภารกิจ นโยบาย และยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระทรวงศึกษาธิการ
- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๖๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชกฤษฎีกาวาด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕
- ความรู้เกี่ยวกับนโยบายรัฐบาล
- ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
- พระราชบัญญัติระเบียบการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ความรู้ด้านการศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตร สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยีและนวัตกรรม ทางการศึกษา การแนะแนว การวัดผล การติดตามและประเมินผลทางการศึกษา
- ความรู้ด้านการจัดทำแผนงาน โครงการต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมสนับสบันการจัดการศึกษา
- ความรู้ด้านการจัดประชุมอบรมสัมมนา และการเผยแพร่การศึกษา
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (มีนาคม)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (เมษายน)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (พฤษภาคม)
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
***พิเศษสุดๆ*** ชื้อเป็นเล่ม แถมฟรีทันที   CD  เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
--------------------------------------------------------
แนวข้อสอบมี 2 แบบดังนี้
(1). ไฟล์ด่วน (pdf) แถมฟรี Mp3 ไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ราคา 380 บาท ส่งทางอีเมลล์ (ได้รับทันทีหลังการโอนเงิน)
(2). หนังสือ แถมฟรี CD ไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ราคา 680 บาทส่ง EMS ทางไปรษณีย์ (รวมค่าจัดส่ง ems เเล้ว)
--------------------------------------------------------
รายละเอียดภายในชุดประกอบด้วย
- ปรับหัวข้อตามประกาศสอบล่าสุดของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
- ส่งไฟล์ PDF ทางอีเมล์เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และปริ้นอ่านได้ทันที วันเดียวได้ โดยไม่ต้องรอนาน
- ไม่ต้องเสียเวลาหาข้อมูล มีเวลาเตรียมตัวสอบมากขึ้น
**ติดอาวุธทางปัญญา ชิงความได้เปรียบ พร้อมลงสนามสอบ**
--------------------------------------------------------
สนใจติดต่อที
โทร : 095-879-5595 (มะปราง)
Line : @qbk2548g (มี @ ด้วยจ้า)
email: mpgov888@gmail.com
facebook : fb.me/thaigovjobs2017

1*-jaMJfYbFDR-N1wD9_DYtA.jpeg