Log in | วันจันทร์ที่ 30 พ.ย. 2563 | 6:32 น.
 
 

SHARE

   
โพสโดย : วันที่ : 26 มิ.ย. 2561 เวลา : 10:38 น.

แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิกา

 
- ความรู้เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ ภารกิจ นโยาย และยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 
- ความรู้เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ ภารกิจ นโยาย และยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ 
- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มติม 
- แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มติม 
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 
- แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 พ.ศ.2560 - พ.ศ.2564 
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 
- แนวข้อสอบ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555 
- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555 
- สรุปนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
- ความรู้เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 
- แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 
- แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 
- ความรู้ด้านการวิเคราะห์และวางแผนงาน การจัดทำงบประมาณ การประสานงานและการจัดการองค์การ 
- สรุป พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
- แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
- ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับทางราชการ พ.ศ. 2544 
- แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับทางราชการ พ.ศ. 2544 
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2554 
- แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
- ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 
- แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 
- ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน 
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 
- ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ 
 
 
ตอบโดย : slotslotonline
วันที่ : 17 มิ.ย. 2562
เวลา : 21:33 น.
คำตอบที่ 1

หนังสือดีอยู่นะครับเล่มนี้ ผมแนะนำอีกเสียงครับ

 

สล็อตออนไลน์ฟรีเครดิต 2019

https://www.slot1234.com/reward

 
ตอบโดย : mena456
วันที่ : 24 ก.ค. 2562
เวลา : 17:21 น.
คำตอบที่ 2

สุดมากเลยค่ะ ดีมาก  slot

 
ตอบโดย :
วันที่ : 29 ก.ค. 2562
เวลา : 15:51 น.
คำตอบที่ 3

เล่นสล็อตอย่างไรให้ได้เงิน นั้นมีเคล็ดลับไม่มาก ไม่น้อยไป ง่ายๆ  สล็อตออนไลน์

 
ตอบโดย : mena456
วันที่ : 29 ก.ค. 2562
เวลา : 17:12 น.
คำตอบที่ 4

สุดยอดไปเลยค่ะ  เกมส์ยิงปลา

 
ตอบโดย :
วันที่ : 13 ส.ค. 2562
เวลา : 14:13 น.
คำตอบที่ 5

อยากมีรายได้ดีไม่ยากถ้าเรารู้วิธีกับ สล็อต ออโต้

 
ตอบโดย :
วันที่ : 17 ก.ย. 2562
เวลา : 13:52 น.
คำตอบที่ 6

เกมสล็อตออนไลน์มากกว่า 100 เกมให้เพลิดเพลิน เราเสนอสล็อตออนไลน์เพื่อให้คุณเลือกเพื่อให้คุณสามารถเพลิดเพลินกับเกมที่หลากหลายที่ไม่ซ้ำซากและค้นหาได้ แต่ละเกมมีสไตล์เป็นของตัวเองกับ ดาวน์โหลด slotxo 

 
ตอบโดย :
วันที่ : 31 ม.ค. 2563
เวลา : 14:04 น.
คำตอบที่ 7

เครียดๆ มาเล่นเกมส์กับเรากกันดีกว่า
[url=https://avenger24.com/topic/slotxo/]สล็อต[/url]

 
ตอบโดย :
วันที่ : 31 ม.ค. 2563
เวลา : 14:04 น.
คำตอบที่ 8

กกกกกกก