Log in | วันพุธที่ 20 มี.ค. 2562 | 9:57 น.
 
 

SHARE

   
โพสโดย : วันที่ : 25 มิ.ย. 2561 เวลา : 21:10 น.

แนวข้อสอบ นิติกร สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (พร้อมเฉลย)

- ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
- ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับบทบาท และหน้าที่ของสำนักงานสภาความมั่นของแห่งชาติ 
–สรุประเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 
– แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
- ความรู้ด้านกฎหมายมหาชน 
⁃ พระราชบัญญัติระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม
⁃ แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 
- แนวข้อสอบพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548
- พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 
- แนวข้อสอบ พรบ.การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551
- ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ
-กฎ กติการะหว่างประเทศด้านมนุษยธรรม
- ความรู้ด้านกระบวนการจัดทำข้อกฎหมายในประเทศไทย 
–ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
–แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ – 
สรุปข่าวเด่น เหตุการณ์สำคัญรอบโลก 
– เทคนิคสอบสัมภาษณ์
– ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ
 
 
ตอบโดย : johnson83
วันที่ : 4 ต.ค. 2561
เวลา : 22:19 น.
คำตอบที่ 1

เกมมากมายในแอพที่เราเลือกสรรค์มาอย่างดี เลือกเล่นแอพที่คุณชื่นชอบได้แล้วที่นี่

heng555