Log in | วันจันทร์ที่ 14 ต.ค. 2562 | 3:27 น.
 
 

SHARE

   
โพสโดย : Nadoo วันที่ : 25 มิ.ย. 2561 เวลา : 17:07 น.

"ใครอยากรู้ว่า พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เขาสอบเนื้อหาอะไรบ้าง"

- ความรู้เกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
- แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
- แนวข้อสอบ พรบ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2552
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2548
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (การบันทึกข้อมูล)
- ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารทั่วไป
- แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (มีนาคม)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (เมษายน)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (พฤษภาคม)
 

 
ตอบโดย : อาจารย์ตั้ม
วันที่ : 8 ก.ค. 2561
เวลา : 16:01 น.
คำตอบที่ 1

แนวข้อสอบ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
 — ความรู้เกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร 
- แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 
- แนวข้อสอบ พรบ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2552 
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 2549 
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม 
- พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
- แนวข้อสอบการงานธุรการ 
- ความรู้เกี่ยวการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office
- แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน 
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (เมษายน) 
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (พฤษภาคม) 
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (มิถุนายน) 
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
***พิเศษสุดๆ*** ชื้อเป็นเล่ม แถมฟรีทันที CD เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

 
ตอบโดย : Epeee
วันที่ : 29 ก.ค. 2561
เวลา : 14:45 น.
คำตอบที่ 2

เป็นความรู้มากเลยค่ะ สามารภนำเป็นความรู้มากเลยค่ะ

 

 

 

 

เอเชีย

 
ตอบโดย : Epeee
วันที่ : 29 ก.ค. 2561
เวลา : 14:45 น.
คำตอบที่ 3

เป็นความรู้มากเลยค่ะ สามารภนำเป็นความรู้มากเลยค่ะ

 

 

 

 

เอเชีย

 
ตอบโดย : slotslotonline
วันที่ : 3 พ.ค. 2562
เวลา : 20:09 น.
คำตอบที่ 4

ข้อสอบปีนี้โหดจริงๆ

 

slot online

 
ตอบโดย : slotslotonline
วันที่ : 3 พ.ค. 2562
เวลา : 20:10 น.
คำตอบที่ 5

โหดจริงๆข้อสอบปีนี้

 
ตอบโดย : kaokub99
วันที่ : 10 ก.ค. 2562
เวลา : 17:43 น.
คำตอบที่ 6

ขอบคุณครับ เกมส์สล็อต

 
ตอบโดย : kaokub99
วันที่ : 10 ก.ค. 2562
เวลา : 17:43 น.
คำตอบที่ 7

ขอบคุณครับ เกมส์สล็อต

 
ตอบโดย : kaokub99
วันที่ : 10 ก.ค. 2562
เวลา : 17:43 น.
คำตอบที่ 8

ขอบคุณครับ เกมส์สล็อต

 
ตอบโดย :
วันที่ : 11 ต.ค. 2562
เวลา : 18:46 น.
คำตอบที่ 9

ทีมพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ลูกค้าทุกท่านได้สัมผัสความตื่นเต้นเร้าใจและปั่นเงินได้ทุกที่ทุกเวลากับเกมส์ที่มากกว่า 200 เกมส์ >>สล็อต