Log in | วันอาทิตย์ที่ 18 พ.ย. 2561 | 13:14 น.
 
 

SHARE

   
โพสโดย : Nadoo วันที่ : 25 มิ.ย. 2561 เวลา : 16:57 น.

"แนวข้อสอบ นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ สนง.คณะกรรมการป้องกันและปราบปราบปราบปรามยาเสพติด ออกแบบไหน"

- ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
- แนวข้อสอบ พรบ. มาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534
- แนวข้อสอบเก่า สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ป.ป.ส.
- แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ Reading Comprehension
- แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ Vocabulary
- แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ Structure
- การแปลความ สรุปความจากข้อความ หรือบทความจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย
- การร่างหนังสือโต้ตอบเป็นภาษาอังกฤษ
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (มีนาคม)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (เมษายน)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (พฤษภาคม)

 
ตอบโดย : Epeee
วันที่ : 16 ก.ค. 2561
เวลา : 16:23 น.
คำตอบที่ 1

ชอบคุณสำหรับสูตรการเรียนรู้มากเลยค่ะ

 

 

 

 

 

 

ธรรมชาติและสัตว์ป่า