Log in | วันเสาร์ที่ 19 ต.ค. 2562 | 7:12 น.
 
 

SHARE

   
โพสโดย : Nadoo วันที่ : 25 มิ.ย. 2561 เวลา : 16:51 น.

"แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ"

- ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
- ความรู้เกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๔๖๐-๒๔๖๔)
- ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนกลยุทธ์
- การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนงานโครงการ การติดตาม ประเมินผล
- การบริหารเชิงกลยุทธ์ และการบริหารจัดการ
- ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
- ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี
- การสรุปบทความภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (มีนาคม)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (เมษายน)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (พฤษภาคม)

 
ตอบโดย : johnson83
วันที่ : 22 ส.ค. 2561
เวลา : 15:31 น.
คำตอบที่ 1

Live22 เล่นได้สนุกทุกเกมเล่นได้อย่างสบายใจด้วยความปลอดภัยด้วยมาตรฐาน WGA 

คลิกที่นี่เพื่อโหลดแอพ

 

 

ดาวน์โหลดlive22

 

 

 

 

 
ตอบโดย : toto25
วันที่ : 2 ก.ค. 2562
เวลา : 15:43 น.
คำตอบที่ 2

ช่องทางหารายได้จากการเล่นเกมส์สล็อตออนไลน์ที่สร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำ 

 
ตอบโดย : stunning88
วันที่ : 7 ก.ค. 2562
เวลา : 1:15 น.
คำตอบที่ 3

มาบำรุงผิวกับcrosetกันเถอะแล้วคุณจะสวยใสไร้ริ้วรอยผิวนุ่มชุ่มชื่นหน้าสัมผัส