Log in | วันพฤหัสบดีที่ 17 ต.ค. 2562 | 5:28 น.
 
 

SHARE

   
โพสโดย : isanvip วันที่ : 21 มิ.ย. 2561 เวลา : 22:43 น.

PDF|BOOK แนวข้อสอบ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (ล่าสุด 2561)

แนวข้อสอบ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (ล่าสุด 2561)

แนวข้อสอบ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (ล่าสุด 2561) ปรับปรุงเนื้อหาล่าสุด ตรงตามประกาศสอบ มีทั้งแบบไฟล์ PDF ราคา และ หนังสือ พร้อมจัดส่งฟรี และมีบริการเก็บเงินปลายทาง

ปรับปรุงเนื้อหาล่าสุดตามที่ประกาศสอบ
เก็งข้อสอบ โดยทีมงานที่มีความรู้เฉพาะตำแหน่ง
มีสารบัญเนื้อหา พร้อมเลขหน้า
เนื้อหากระชับ ตรงประเด็น
มีแนวข้อสอบ/แบบฝึกหัด พร้อมด้วยเฉลย
สรุปสาระสำคัญ เทคนิคสอบสัมภาษณ์ พร้อมไฟล์เสียง

แนวข้อสอบ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

 

สอบถาม/สั่งซื้อหนังสือ

 

Line ID : @sheetstore


 

สั่งซื้อแนวข้อสอบทางเว็บไซต์ >> แนวข้อสอบ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

 

 

รูปแบบการสั่งซื้อ

>> ไฟล์ PDF เล่มละ 395 บาท (ส่งทางอีเมล์)
>> หนังสือ (โอนเงิน) ส่งฟรี KERRY EXPRESS เล่มละ 585 บาท
>> หนังสือ (เก็บเงินปลายทาง) มีค่าธรรมเนียม 20 บาท รวมเป็น 605 บาท

ตัวอย่างสารบัญเนื้อหา

แนวข้อสอบ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

แนวข้อสอบ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ความรู้เกี่ยวกับ วิสัยทัศน์ พันธกิจ บทบาทหน้าที่ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2505 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2535
แนวข้อสอบ พรบ คณะสงฆ์ พ.ศ.2505 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2535
ระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติว่าด้วยการกราบทูลอาราธนาสมเด็จพระสังฆราช พ.ศ.2550
แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติว่าด้วยการกราบทูลอาราธนาสมเด็จพระสังฆราช พ.ศ.2550
ระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณพุทธมณฑล พ.ศ.2553
แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณพุทธมณฑล พ.ศ.2553
กฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พ.ศ.2557
แนวข้อสอบกฏ กระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พ.ศ.2557
ระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ.2555
แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ.2555
ระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดทำทะเบียนวัดในพระพุทธศาสนา พ.ศ.2552
แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดทำทะเบียนวัดในพระพุทธศาสนา พ.ศ.2552
ระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองให้ต่ออายุวีซ่าแก่ชาวต่างประเทศผู้เข้ามาศึกษาหรือปฏิบัติธรรมทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทย พ.ศ. 2546

แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองให้ต่ออายุวีซ่าแก่ชาวต่างประเทศผู้เข้ามาศึกษาหรือปฏิบัติธรรมทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทย พ.ศ. 2546
สรุปนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
สรุปสาระสำคัญรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12
หลักวิชาการที่เกี่ยวกับกิจการพระพุทธศาสนา
ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน
เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ

 

หลักสูตรและวิธีการสอบ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

สอบข้อเขียนในหัวข้อดังต่อไปนี้

  • ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พรบ คณะสงฆ์ พศ 2505 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน กฏ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง นโยบายของรัฐบาล รัฐธรรมนูญแห่งราชอณาจักรไทย พศ 2560 แผนพัฒนาเศรฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ 12
  • ความรู้เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ บทบาทหน้าที่ของสำนักงานพระพุธศานาแห่งชาติ  กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ และหลักวิชาการที่เกี่ยวกับกิจการพุทธศาสนา

 
ตอบโดย : isanvip
วันที่ : 17 ก.ค. 2561
เวลา : 1:12 น.
คำตอบที่ 1

สอบถาม/สั่งซื้อหนังสือ

Line ID : @sheetstore