Log in | วันพฤหัสบดีที่ 17 ต.ค. 2562 | 10:42 น.
 
 

SHARE

   
โพสโดย : isanvip วันที่ : 21 มิ.ย. 2561 เวลา : 22:36 น.

PDF|BOOK แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน กรมวิชาการเกษตร (ล่าสุด 2561)

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน กรมวิชาการเกษตร (ล่าสุด 2561)

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน กรมวิชาการเกษตร (ล่าสุด 2561) ปรับปรุงเนื้อหาล่าสุด มิถุนายน 2561 ตรงตามประกาศสอบ มีทั้งแบบไฟล์ PDF ราคา 395฿ และ หนังสือ ราคา 585฿ พร้อมจัดส่งฟรี และมีบริการเก็บเงินปลายทาง
ปรับปรุงเนื้อหาล่าสุดตามที่ประกาศสอบ
เก็งข้อสอบ โดยทีมงานที่มีความรู้เฉพาะตำแหน่ง
มีสารบัญเนื้อหา พร้อมเลขหน้า
เนื้อหากระชับ ตรงประเด็น
มีแนวข้อสอบ/แบบฝึกหัด พร้อมด้วยเฉลย
สรุปสาระสำคัญ เทคนิคสอบสัมภาษณ์ พร้อมไฟล์เสียง

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเกษตร กรมวิชาการเกษตร (ระดับปฏิบัติงาน)

 

สอบถาม/สั่งซื้อหนังสือ

Line ID : @sheetstore

 

สั่งซื้อแนวข้อสอบทางเว็บไซต์ >> แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน กรมวิชาการเกษตร

 

รูปแบบการสั่งซื้อ

>> ไฟล์ PDF เล่มละ 395 บาท (ส่งทางอีเมล์)
>> หนังสือ (โอนเงิน) ส่งฟรี KERRY EXPRESS เล่มละ 585 บาท
>> หนังสือ (เก็บเงินปลายทาง) มีค่าธรรมเนียม 20 บาท รวมเป็น 605 บาท

ตัวอย่างสารบัญเนื้อหา

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเกษตร กรมวิชาการเกษตร (ระดับปฏิบัติงาน)

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเกษตร กรมวิชาการเกษตร (ระดับปฏิบัติงาน)

ความรู้เกี่ยวกับกรมวิชาการเกษตร
ความรู้พื้นฐานเกษตรกรรม ด้านพืช ปัจจัยการผลิต การป้องกันและกำจัดศัตรูพืช
พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ.๒๕๑๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปุ๋ย ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ.๒๕๑๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปุ๋ย ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.๒๕๕๑
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.๒๕๕๑
พระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ.๒๕๔๒
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ.๒๕๔๒
พระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ.๒๕๑๘ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๓๕ และ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๕๐
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ.๒๕๑๘ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๓๕ และ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๕๐
พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ.๒๕๐๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ.๒๕๔๒ และ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ.๒๕๕๑
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ.๒๕๐๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ.๒๕๔๒ และ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ.๒๕๕๑
พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.๒๕๔๒
ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน
เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ

 
ตอบโดย : isanvip
วันที่ : 17 ก.ค. 2561
เวลา : 1:12 น.
คำตอบที่ 1

สอบถาม/สั่งซื้อหนังสือ

Line ID : @sheetstore