Log in | วันเสาร์ที่ 19 ต.ค. 2562 | 13:51 น.
 
 

SHARE

   
โพสโดย : isanvip วันที่ : 21 มิ.ย. 2561 เวลา : 22:28 น.

PDF|BOOK แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชีฯ สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก)

แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชีฯ สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก)

แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชีฯ สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก) ปรับปรุงเนื้อหาล่าสุด ตรงตามประกาศสอบ มีทั้งแบบไฟล์ PDFและ หนังสือ พร้อมจัดส่งฟรี และมีบริการเก็บเงินปลายทาง สอบถาม/สั่งซื้อ Line ID:@sheetstore หรือช่องทางอื่นๆ ทางเว็บไซต์
ปรับปรุงเนื้อหาล่าสุดตามที่ประกาศสอบ
เก็งข้อสอบ โดยทีมงานที่มีความรู้เฉพาะตำแหน่ง
มีสารบัญเนื้อหา พร้อมเลขหน้า
เนื้อหากระชับ ตรงประเด็น
มีแนวข้อสอบ/แบบฝึกหัด พร้อมด้วยเฉลย
สรุปสาระสำคัญ เทคนิคสอบสัมภาษณ์ พร้อมไฟล์เสียง

 

สอบถาม/สั่งซื้อหนังสือ

Line ID : @sheetstore


 

สั่งซื้อแนวข้อสอบทางเว็บไซต์ >> แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชีฯ สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก)

 

รูปแบบการสั่งซื้อ

>> ไฟล์ PDF เล่มละ 395 บาท (ส่งทางอีเมล์)
>> หนังสือ (โอนเงิน) ส่งฟรี KERRY EXPRESS เล่มละ 585 บาท
>> หนังสือ (เก็บเงินปลายทาง) มีค่าธรรมเนียม 20 บาท รวมเป็น 605 บาท

ตัวอย่างสารบัญเนื้อหา

แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชีฯ สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก)

แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชีฯ สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก)

 

 • ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก)
 • สรุป พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
 • แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
 • ความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชี
 • แนวข้อสอบหลักการบัญชี
 • การวิเคราะห์งบการเงิน
 • แนวข้อสอบการวิเคราะห์งบการเงิน
 • ความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
 • พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2543
 • แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2543
 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • หลักการจำแนกประเภทรายจ่าย
 • ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551
 • แนวข้อสอบระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551
 • ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน
 • เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
 • ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ

 
ตอบโดย : isanvip
วันที่ : 17 ก.ค. 2561
เวลา : 1:11 น.
คำตอบที่ 1

สอบถาม/สั่งซื้อหนังสือ

Line ID : @sheetstore

 
ตอบโดย : isanvip
วันที่ : 17 ก.ค. 2561
เวลา : 1:11 น.
คำตอบที่ 2

สอบถาม/สั่งซื้อหนังสือ

Line ID : @sheetstore