Log in | วันอาทิตย์ที่ 21 ก.ค. 2562 | 9:24 น.
 
 

SHARE

   
โพสโดย : isanvip วันที่ : 21 มิ.ย. 2561 เวลา : 22:25 น.

PDF|BOOK แนวข้อสอบ นิติกรปฏิบัติการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก)

แนวข้อสอบ นิติกรปฏิบัติการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก)

แนวข้อสอบ นิติกรปฏิบัติการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก) ปรับปรุงเนื้อหาล่าสุด ตรงตามประกาศสอบ มิถุนายน 2561 มีทั้งแบบไฟล์ PDF และ หนังสือ พร้อมจัดส่งฟรี และมีบริการเก็บเงินปลายทาง สอบถาม/สั่งซื้อ Line ID:@sheetstore หรือช่องทางอื่นๆ ทางเว็บไซต์
ปรับปรุงเนื้อหาล่าสุดตามที่ประกาศสอบ
เก็งข้อสอบ โดยทีมงานที่มีความรู้เฉพาะตำแหน่ง
มีสารบัญเนื้อหา พร้อมเลขหน้า
เนื้อหากระชับ ตรงประเด็น
มีแนวข้อสอบ/แบบฝึกหัด พร้อมด้วยเฉลย
สรุปสาระสำคัญ เทคนิคสอบสัมภาษณ์ พร้อมไฟล์เสียง
แนวข้อสอบ นิติกรปฏิบัติการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก)

 

สอบถาม/สั่งซื้อหนังสือ

Line ID : @sheetstore


 

สั่งซื้อแนวข้อสอบทางเว็บไซต์ >> แนวข้อสอบ นิติกรปฏิบัติการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก)

 

รูปแบบการสั่งซื้อ

>> ไฟล์ PDF เล่มละ 395 บาท (ส่งทางอีเมล์)
>> หนังสือ (โอนเงิน) ส่งฟรี KERRY EXPRESS เล่มละ 585 บาท
>> หนังสือ (เก็บเงินปลายทาง) มีค่าธรรมเนียม 20 บาท รวมเป็น 605 บาท

ตัวอย่างสารบัญเนื้อหา

แนวข้อสอบ นิติกรปฏิบัติการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก)

แนวข้อสอบ นิติกรปฏิบัติการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก)

 • ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก)
 • สรุป พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
 • แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
 • ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2518 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2519 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2532
 • แนวข้อสอบ พรบ การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2518 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2519 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2532
 • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
 • แนวข้อสอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
 • ประมวลกฎหมายอาญา
 • แนวข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา
 • พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
 • แนวข้อสอบ พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
 • ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน
 • เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
 • ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ

 
ตอบโดย : isanvip
วันที่ : 17 ก.ค. 2561
เวลา : 1:10 น.
คำตอบที่ 1

สอบถาม/สั่งซื้อหนังสือ

Line ID : @sheetstore