Log in | วันพฤหัสบดีที่ 17 ต.ค. 2562 | 10:04 น.
 
 

SHARE

   
โพสโดย : Nadoo วันที่ : 20 มิ.ย. 2561 เวลา : 16:15 น.

"ใครอยากรู้ว่า รองผู้บังคับหมู่ กรมการสารวัตรทหารบก เขาสอบเนื้อหาอะไรบ้าง"

- ความรู้เกี่ยวกับกรมการสารวัตรทหารบก
- คณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐาน
- ภาษาไทยหลักภาษาและการใช้ภาษา
- ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
- ความรู้เกี่ยวกับภูมิศาสตร์
- ความรู้เกี่ยวกับการทหารและกองทัพอากาศ
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (มีนาคม)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (เมษายน)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (พฤษภาคม)