Log in | วันอาทิตย์ที่ 26 พ.ค. 2562 | 12:45 น.
 
 

SHARE

   
โพสโดย : Nadoo วันที่ : 17 มิ.ย. 2561 เวลา : 9:17 น.

"ใครอยากรู้ว่า ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สนง.การปฏิรูปที่ดิน เขาสอบเนื้อหาอะไรบ้าง"

- ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
- กฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกร ส.ป.ก.
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ.2511
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับที่ดิน
- ความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ
- ความรู้เกี่ยวกับสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
- ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป Word Excel PowerPoint
- แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (มีนาคม)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (เมษายน)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (พฤษภาคม)
รายละเอียดที่  Line.ID:@i8888