Log in | วันอาทิตย์ที่ 26 พ.ค. 2562 | 13:01 น.
 
 

SHARE

   
โพสโดย : Nadoo วันที่ : 17 มิ.ย. 2561 เวลา : 9:15 น.

"ใครอยากรู้ว่า แนวข้อสอบตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน สนง.การปฏิรูปที่ดิน เขาสอบเนื้อหาอะไรบ้าง"

- ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
- กฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกร ส.ป.ก.
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ.2511
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับที่ดิน
- ความรู้เกี่ยวกับการสำรวจออกแบบโครงสร้างเบื้องต้น
- ความรู้เกี่ยวกับด้านวัสดุก่อสร้าง
- ความรู้เกี่ยวกับการเขียนแบบ
- ความรู้เกี่ยวกับการประมาณราคางานก่อสร้าง
- ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมงานก่อสร้าง
- แนวข้อสอบนายช่างโยธาปฏิบัติงาน
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (มีนาคม)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (เมษายน)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (พฤษภาคม)
รายละเอียดที่  Line.ID:@i8888