Log in | วันอาทิตย์ที่ 20 ต.ค. 2562 | 9:58 น.
 
 

SHARE

   
โพสโดย : อาจารย์ตั้ม วันที่ : 15 มิ.ย. 2561 เวลา : 22:58 น.

แนวข้อสอบ นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลตราด ปี61[ใหม่]

แนวข้อสอบ นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลตราด พร้อมเฉลย
- ความรู้เกี่ยวกับโรงพยาบาลตราด
- แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 - แนวข้อสอบเกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข - พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 - ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556 - ความรู้เกี่ยวกับนักวิชาการสาธารณสุข - แนวข้อสอบเกี่ยวกับนักวิชาการสาธารณสุข - แนวข้อสอบวิชาสาธารณสุข - แนวข้อสอบการป้องกันโรคทางระบาดวิทยา - แนวข้อสอบโรคทั่วไปและการรักษาพยาบาลเบื้องต้น - แนวข้อสอบนโยบายสาธารณสุขศาสตร์ - แนวข้อสอบการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข - แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน - แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
***พิเศษสุดๆ
*** ชื้อเป็นเล่ม แถมฟรีทันที CD เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
--------------------------------------------------------
รายละเอียดภายในชุดประกอบด้วย
- แนวข้อสอบที่ออกบ่อย และแนวข้อสอบจากทีมงานมืออาชีพ
- ปรับหัวข้อแนวข้อสอบตามประกาศสอบล่าสุด หากหัวข้อไม่ครบตามประกาศสอบกรุณาแจ้งข้อเพิ่ม
- ส่งไฟล์ PDF ทางอีเมล์เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และปริ้นอ่านได้ทันที วันเดียวได้ โดยไม่ต้องรอนาน
- ส่งทางอีเมลล์ (จัดส่งหลังแจ้งโอนไม่เกิน 20 นาที)
- ไม่ต้องเสียเวลาหาข้อมูล มีเวลาเตรียมตัวสอบมากขึ้น
- แถมฟรี Mp3 ไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์

**ติดอาวุธทางปัญญา ชิงความได้เปรียบ พร้อมลงสนามสอบ**
**ซ้อมมือก่อนลงสนามจริง ชิงความได้เปรียบก่อนใคร

สนใจ แนวข้อสอบ นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลตราด ติดต่อที่
โทร : 095-879-5595 (มะปราง)
Line : @qbk2548g (มี @ ด้วยจ้า)
email: mpgov888@gmail.com
facebook : fb.me/thaigovjobs2017


Tag: แนวข้อสอบ นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลตราด ปี61
ek.jpg

 
ตอบโดย : อาจารย์ตั้ม
วันที่ : 8 ก.ค. 2561
เวลา : 15:42 น.
คำตอบที่ 1

แนวข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลเชียงราย 
- ความรู้เกี่ยวกับโรงพยาบาลเชียงราย 
- แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข 
- พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
- ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556 
- พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
- พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และแนวโน้มเทคโนโลยีในอนาคต 
- ความรู้เบื้องต้นในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
- แนวข้อสอบโครงสร้างและการจัดการฐานข้อมูล 
- แนวข้อสอบระบบเครือข่ายและการสื่อสารบนเครือข่าย 
- ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 
- แนวข้อสอบหลักการเขียนโปรแกรม 
- แนวข้อสอบความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน 
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน 
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

 
ตอบโดย : อาจารย์ตั้ม
วันที่ : 8 ก.ค. 2561
เวลา : 15:43 น.
คำตอบที่ 2

แนวข้อสอบ นักโภชนากร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปี61

- ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
- แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป 
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข 
- พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
- ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556 
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับสาธารณสุข 
- แนวข้อสอบโภชนาการ 
- วิธีการวิเคราะห์ระบบโภชนาการ 
- แนวข้อสอบการสุขาภิบาลอาหาร 
- แนวข้อสอบการเลือกอาหารสำหรับครอบครัว 
- โภชนาการเพื่อสุขภาพและการควบคุมน้ำหนัก 
- แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน 
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน 
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

 
ตอบโดย : อาจารย์ตั้ม
วันที่ : 8 ก.ค. 2561
เวลา : 15:43 น.
คำตอบที่ 3

แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
- ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
- แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป 
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข 
- พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
- ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556 
- ระเบียบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาและการนำเงินส่งคลัง 
- ระเบียบเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ 
- ระเบียบเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
- ระเบียบเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ 
- ระเบียบเกี่ยวกับวินัยทางการงบประมาณและการคลัง 
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบ GFMIS 
- แนวข้อสอบหลักการบัญชีเบื้องต้น 
- แนวข้อสอบการบริหารงบประมาณ 
- แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน 
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน 
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

 
ตอบโดย : slotslotonline
วันที่ : 5 ก.ค. 2562
เวลา : 22:51 น.
คำตอบที่ 4

พักสมองจากการอ่านมาเล่นสล็อตออนไลน์ฟรีเครดิตบ้างก็ได้นะ

ที่นี่เลย https://www.slot1234.com/reward

 

 
ตอบโดย :
วันที่ : 14 ต.ค. 2562
เวลา : 19:04 น.
คำตอบที่ 5

โปรโมชั่น เยอะจุใจ ทุกช่วงเวลา

>> เกมยิงปลา