Log in | วันจันทร์ที่ 25 มี.ค. 2562 | 2:14 น.
 
 

SHARE

   
โพสโดย : วันที่ : 15 มิ.ย. 2561 เวลา : 9:29 น.

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทาการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ

 
ตอบโดย :
วันที่ : 15 มิ.ย. 2561
เวลา : 9:29 น.
คำตอบที่ 1