Log in | วันอังคารที่ 22 ม.ค. 2562 | 15:06 น.
 
 

SHARE

   
โพสโดย : วันที่ : 13 มิ.ย. 2561 เวลา : 20:34 น.

แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ กรมสุขภาพจิต

 

รายละเอียดสารบัญ เนื้อหา แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ กรมสุขภาพจิต ปรับปรุง 2561

 • ความรู้เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ ภารกิจ นโยาบายและยุทธศาสตร์ ของกรมสุขภาพจิต
 • ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนประชาสัมพันธ์ การผลิตสื่อ การสื่อสาร และการสร้างภาพลักษณ์เพื่อการประชาสัมพันธ์
 • ความรู้เกี่ยวกับการการทำข่าว เขียนข่าว
 • พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • แนวข้อสอบ พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.2551
 • แนวข้อสอบ พรบ.การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.2551
 • สรุปสาระสำคัญพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
 • แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
 •  ความรู้เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
 •  ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน
 •  เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
 • ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ
 

รูปแบบการสั่งชื้อ   ฟรีค่าจัดส่ง

01. แบบไฟล์ PDF ราคา 395 บาท (จัดส่งทาง Email ภายใน 30 นาที)

02. แบบเล่มหนังสือ ราคา 585 บาท (จัดส่งโดย Kerry Express ภายใน 1–3 วัน)

03. แบบเล่มหนังสือ เก็บเงินปลายทาง ราคา 605 บาท (มีค่าบริการเพิ่ม 20 บาท [585+20=605] จัดส่งโดย Kerry Express ภายใน 1–3 วัน)

 
 

 

สนใจติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อแนวข้อสอบ http://www.book395.com
โทร :085-5655395
e-mail : anukulbutprom@gmail.com