Log in | วันเสาร์ที่ 19 ต.ค. 2562 | 6:27 น.
 
 

SHARE

   
โพสโดย : วันที่ : 10 มิ.ย. 2561 เวลา : 7:12 น.

แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมสุขภาพจิต ใหม่

แนวข้อสอบ กรมสุขภาพจิต นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

 • ความรู้เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ ภารกิจ นโยาบายและยุทธศาสตร์ ของกรมสุขภาพจิต
 • ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนประชาสัมพันธ์ การผลิตสื่อ การสื่อสาร และการสร้างภาพลักษณ์เพื่อการประชาสัมพันธ์
 • ความรู้เกี่ยวกับการการทำข่าว เขียนข่าว
 • พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • แนวข้อสอบ พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.2551
 • แนวข้อสอบ พรบ.การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.2551
 • สรุปสาระสำคัญพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
 • แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
 • ความรู้เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
 • ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน
 • เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
 • ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ

    

  รูปแบบการสั่งซื้อ 

  PDF 395฿ | หนังสือ 585฿ | เก็บเงินปลายทาง 585+20

   
  ช่องทางการโอนเงินชำระค่าเอกสาร 

  ชื่อบัญชี นางนริศรา ขามช่วง 

  ธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 293-0-55093-7 สาขาตลาดหายโศรก 

  ชื่อบัญชี นางนริศรา ขามช่วง 

  ธนาคารไทยพานิชย์ ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 546-2-58862-8 สาขาเสลภูมิ 

  ชื่อบัญชี นางนริศรา ขามช่วง 

  ธนาคารกรุงเทพ ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 536-7-06252-7 สาขาศาลากลางร้อยเอ็ด 

  ชื่อบัญชี นางนริศราขามช่วง 

  ธนาคารกสิกรไทย ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 329-2-53424-7 สาขาเทวาภิบาล 

  ส่งเร็วทันใจได้ไฟล์ทันทีหลังการโอนเงิน 

  -----------------------------------------------------------------

  สนใจติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อแนวข้อสอบ 

  http://www.ขายข้อสอบ.com โทร :0973065060 

  ID line : @uso0640f (มี@ด้วยนะคะ) 

  e-mail : nidnoi31.31052524@gmail.com