Log in | วันเสาร์ที่ 19 ต.ค. 2562 | 1:25 น.
 
 

SHARE

   
โพสโดย : QinQin วันที่ : 6 มิ.ย. 2561 เวลา : 15:26 น.

RICE เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

 

วิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ (RICE) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  เตรียมเปิดรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปี 2561 เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตร  เทคโนโลยีบัณฑิต สาขานวัตกรรมการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจการประกอบอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ) ซึ่งเป็นหลักสูตรใหม่ที่ทางวิทยาลัยฯ จับมือร่วมกับ 2 สถาบันชั้นนำจากฝรั่งเศสอย่าง สถาบันการครัวดิซิพ เอสโคฟิเอร์ (ICDE) และ ยูโรเปียน คอมมูนิเคชัน สกูล (ECS) ในการร่วมกันพัฒนาหลักสูตรดังกล่าวขึ้นมา เพื่อร่วมกันยกระดับการเรียนการสอนสาขาวิชาชีพเชฟสู่มาตรฐานสากล และให้พร้อมก้าวสู่โลกธุรกิจอย่างมืออาชีพ

สำหรับหลักสูตรดังกล่าวเป็นหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี โดยจะศึกษาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  พื้นที่ศาลายา เป็นเวลา 3 ปี และศึกษาพร้อมฝึกปฏิบัติงานในสาธารณรัฐฝรั่งเศสอีก 1 ปี  โดยบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจะได้รับ  1) ปริญญาตรีด้านศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหาร จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 2) ปริญญาตรีด้านการบริหารธุรกิจจาก โรงเรียนยูโรเปียนคอมมูนิเคชัน สกูล (ECS) 3) ประกาศนียบัตรวิชาชีพด้านอาหารฝรั่งเศส (Certificat de Fin de Formation en Cuisine Française Niveau V) ที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาลฝรั่งเศสด้วย และ 4) ประกาศนียบัตร Disciples Escoffier Grande Diploma จากสมาคม Disciples Escoffier ซึ่งจะทำให้บัณฑิตมีเครือข่ายวิชาชีพทันทีที่จบการศึกษา

ทั้งนี้ จะเริ่มเปิดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2561 โดยผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากสถาบันที่ได้รับการรับรองโดยรัฐและจะต้องมีระดับสัมฤทธิผลทางภาษาอังกฤษ: IELTS 4.5 ขึ้นไป /Paper-based TOEFL ไม่น้อยกว่า 475 /Internet-based TOEFL ไม่น้อยกว่า 49  โดยจะเปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 1 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป  สำหรับผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02 441-6000 ต่อ 2890, 085 254 9535 หรือคลิกดูข้อมูลได้ที่ www.rmutr.ac.th