Log in | วันอังคารที่ 15 ต.ค. 2562 | 1:37 น.
 
 

SHARE

   
โพสโดย : วันที่ : 4 มิ.ย. 2561 เวลา : 10:59 น.

แนวข้อสอบ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

 
- ความรู้เกี่ยวกับ วิสัยทัศน์ พันธกิจ อำนาจหนเาที่ นโยบายและยุทธศาสตร์ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
- พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ.2546 และฉบับเพิ่มเติม 2550 
- แนวข้อสอบ พรบ. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ.2546 และฉบับเพิ่มเติม 2550 
- พระราชบัญญัติ การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ.2557 
- แนวข้อสอบ พรบ การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ.2557 
- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 
- แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 
- แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 
- พระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ.2556 
- แนวข้อสอบ พรบ.วิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ.2556 
- ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานสังคมสงเคราะห์ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับงานสังคมสงเคราะห์ ขั้นตอน กระบวนการเทคนิคทักษะและเครื่องมือในการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ 
- ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน 
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 
- ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ 
 
---------------------------------------------------------------------
รูปแบบการสั่งชื้อ 
 
01. แบบไฟล์ PDF ราคา 395 บาท (จัดส่งทาง Email ภายใน 30 นาที)
 
02. แบบเล่มหนังสือ ราคา 585 บาท (จัดส่งโดย Kerry Express ภายใน 1–3 วัน)
 
03. แบบเล่มหนังสือ เก็บเงินปลายทาง ราคา 605 บาท (มีค่าบริการเพิ่ม 20 บาท [585+20=605] จัดส่งโดย Kerry Express ภายใน 1–3 วัน)
 
 ------------------------------------------------------------------------------------------
 
ช่องทางการโอนเงินชำระค่าเอกสาร 
 
ชื่อบัญชี นางนริศรา ขามช่วง 
 
ธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 293-0-55093-7 สาขาตลาดหายโศรก 
 
ชื่อบัญชี นางนริศรา ขามช่วง 
 
ธนาคารไทยพานิชย์ ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 546-2-58862-8 สาขาเสลภูมิ 
 
ชื่อบัญชี นางนริศรา ขามช่วง 
 
ธนาคารกรุงเทพ ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 536-7-06252-7 สาขาศาลากลางร้อยเอ็ด 
 
ชื่อบัญชี นางนริศราขามช่วง 
 
ธนาคารกสิกรไทย ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 329-2-53424-7 สาขาเทวาภิบาล 
 
ส่งเร็วทันใจได้ไฟล์ทันทีหลังการโอนเงิน 
 
---------------------------------------------------------------------