Log in | วันพฤหัสบดีที่ 17 ต.ค. 2562 | 14:42 น.
 
 

SHARE

   
โพสโดย : BSRU news วันที่ : 24 พ.ค. 2561 เวลา : 19:31 น.

โครงการเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

โครงการเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร “มหาชาติทรงเครื่อง สืบสานภาษาถิ่น”

 วัดบุปผารามวรวิหาร ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและผู้มีจิตศรัทธา ร่วมเป็นเจ้าภาพและสดับพระธรรมเทศนามหาชาติ 13 กัณฑ์ ใน “โครงการเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร “มหาชาติทรงเครื่อง สืบสาน ภาษาถิ่น” ระหว่างวันที่ 28 – 29 พฤษภาคม 2561 ณ วัดบุปผารามวรวิหาร กรุงเทพมหานคร สนใจร่วมเป็นเจ้าภาพติดต่อ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โทร. 02-473-7000 #1500


โครงการเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร “มหาชาติทรงเครื่อง สืบสาน ภาษาถิ่น” ในปีนี้ มีรูปแบบการเทศน์ที่พิเศษกว่าครั้งใดๆ กล่าวคือ

  1. เป็นการเทศน์แบบทำนองหลวง เทศน์ภาษามอญ เทศน์ภาษาลาว ฯลฯ
  2. การเทศน์ประกอบกับการแสดงดนตรีและนาฏศิลป์ประจำกัณฑ์ต่างๆ ซึ่งเป็นครั้งแรกของการเทศน์ลักษณะนี้

ทั้งนี้เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีที่พสกนิกรชาวไทยเชื้อสายต่างๆ เช่น ชาวไทยเชื้อสายจีน ลาว มอญ แขก ฝรั่ง ที่มาตั้งถิ่นฐานในประเทศไทยมีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และในโอกาสครบ 150 ปีของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) การเป็นผู้สำเร็จราชการแผ่นดินในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ในปีพุทธศักราช 2561 ด้วย