Log in | วันเสาร์ที่ 20 ก.ค. 2562 | 0:06 น.
 
 

SHARE

   
โพสโดย : วันที่ : 7 มี.ค. 2561 เวลา : 14:10 น.

ปตท – ไอบีซี แอลเอ็นจี ลงนามซื้อขายแอลเอ็นจีสำหรับกลุ่มผู้ค้าปลีกก๊าซธรรมชาติ


นายวุฒิกร สติฐิต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่จัดหาและตลาดก๊าซธรรมชาติ  บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  พร้อมด้วย นายธีระพันธ์ รัญเวศ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอบีซี แอลเอ็นจี จำกัด  ร่วมลงนามสัญญาซื้อขายแอลเอ็นจี ณ โรงแรมโนโวเทล เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561  โดยมีเป้าหมายเพื่อนำมาใช้ทดแทนพลังงานเดิม และกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมที่ต้องการใช้พลังงานสะอาด ประหยัด ลดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมที่อยู่นอกแนวท่อก๊าซ  และกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมที่ต้องการทำระบบ co-generation plant or combine heat and power