Log in | วันจันทร์ที่ 21 ต.ค. 2562 | 17:22 น.
 
 

SHARE

   
โพสโดย : รวิสรา บุญทาหอม วันที่ : 27 ก.พ. 2561 เวลา : 0:05 น.

รายงานการใช้ชุดการสอน เรื่อง เรียนรู้กฎหมายในชีวิตประจำวัน รายวิชา ส 16101 สังคมศึกษา

ชื่อเรื่อง  รายงานการใช้ชุดการสอน เรื่อง เรียนรู้กฎหมายในชีวิตประจำวัน รายวิชา ส 16101 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้กระบวนการการเรียนรู้ตามบันได 5 ขั้น (QSCCS)

ผู้รายงาน  นางรวิสรา  บุญทาหอม    ครูชำนาญการ                                                                                                  โรงเรียนบ้านปงกา  อำเภอสบปราบ  จังหวัดลำปาง                                                                       ปีการศึกษา  2559                                                                                                                             บทคัดย่อ   http://202.29.216.132//pg2board/index.php?topic=514.msg759;topicseen#new