Log in | วันเสาร์ที่ 19 ต.ค. 2562 | 6:51 น.
 
 

SHARE

   
โพสโดย : วันที่ : 24 ม.ค. 2561 เวลา : 14:28 น.

แนวข้อสอบ ผู้ช่วยครู สาขาวิชาคณิตศาสตร์ องค์การบริหารส่วน จังหวัดภูเก็ต

หนังสือแนวข้อสอบ ผู้ช่วยครู สาขาวิชาคณิตศาสตร์ องค์การบริหารส่วน จังหวัดภูเก็ต

ภาค ก
- แนวข้อสอบพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)
- แนวข้อสอบพ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
- แนวข้อสอบพ.ร.บ. การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551
- แนวข้อสอบแผนการศึกษาชาติ พ.ศ. 2560 - 2579
- แนวข้อสอบหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
- แนวข้อสอบหลักการสอนที่เน้นการสอนคิดวิเคราะห์และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
- แนวข้อสอบจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
- แนวข้อสอบการพัฒนาผู้เรียน
- แนวข้อสอบการบริหารจัดการชั้นเรียน
- แนวข้อสอบการวิจัยทางการศึกษา
- แนวข้อสอบสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
- แนวข้อสอบการวัดและประเมินผลการศึกษา
- แนวข้อสอบพ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 254
ภาค ข
- การเรียนรู้คณิตศาสตร์
- แนวข้อสอบเซต
- แนวข้อสอบตัวประกอบ,การแยกตัวประกอบ
- แนวข้อสอบความยาว พื้นที่ พื้นผิวและปริมาตร
- แนวข้อสอบ ห.ร.ม. และ ค.ร.น.
- แนวข้อสอบการแก้สมการ
- แนวข้อสอบความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
- แนวข้อสอบเลขยกกำลัง
- แนวข้อสอบตรรกศาสตร์
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

***พิเศษสุดๆ*** ชื้อเป็นเล่ม แถมฟรีทันที CD เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


ทางร้านจัดจำหน่าย หนังสืออ่านสอบ สอบเข้างานราชการ แนวข้อสอบ ทุกตำแหน่ง ทุกหน่วยงาน
มี 2 แบบ ให้ เลือก ค่ะ
**  แบบ File PDF  ราคา 398 บาท // จัดส่ง File ทางEmail  //
*** แบบ หนังสือ ราคา 680 บาท  // จัดส่งฟรี EMS  ในวันถัดไป //
สนใจ สอบถามข้อมูล สั่งซื้อได้ที่ เพจข้างล่าง หรือทักทางไลน์ ได้เลยค่ะ
www.pp-onlinebook.com
Line Id : manao2522
Phone  : 086-630-9105