Log in | วันอาทิตย์ที่ 11 ธ.ค. 2559 | 9:14 น.
 
 

SHARE

   
โพสโดย : วันที่ : 11 ธ.ค. 2559 เวลา : 9:14 น.

 
ตอบโดย : อ.นพวรรณ
วันที่ : 23 พ.ค. 2556
เวลา : 8:12 น.
คำตอบที่ 1

สวัสดีคุหนู vamp

จากที่ทราบมาก็ถือว่าเป็นสถาบันที่ดีสถาบันหนึ่งนะคะ มีหลายสาขาที่น่าเรียน จากดำถามครูคิดว่าน่าจะเป็นเหมือนที่สถาบันเขาแจ้งไว้ว่ามีงานทำ เพราะมีบริษัทในเครือข่ายหลายแห่งเหมือนกัน แต่ส่วนตัวครูคิดว่าก็ต้องตั้งใจเรียนให้รักษาผลการเรียนเฉลี่ยให้ดีไว้ก็จะสามารถมั่นใจมากขึ้นคะ ส่วนปัญหาต่างๆ ครูคิดว่าก็น่าจะเหมือนกับโรงเรียนหรือสถาบันอื่นๆ ซึ่งครูว่าก็อยู่ที่ตัวเราเองว่าจะเลือกปฏิบัติตนอย่างไรนะคะ