Log in | วันเสาร์ที่ 17 ส.ค. 2562 | 20:39 น.
 
 

SHARE

   
โพสโดย : Masamarumi วันที่ : 18 ธ.ค. 2560 เวลา : 21:09 น.

เอกสารใช้ยื่นวีซ่านักเรียนประเทศอังกฤษ

วันนี้เราจะมาแนะนำการเตรียมเอกสารสำหรับเพื่อนที่ต้องการเดินทางไปเรียนต่อ อังกฤษ ซึ่งในการไปเรียนต่อเราจะต้องมี Tier 4 Student Visa เสียก่อน แล้วต้องใช้เอกสารอะไรในการยื่นวีซ่าบ้างล่ะ มาดูกันเลย 

เอกสารใช้ยื่นวีซ่านักเรียนประเทศอังกฤษ ประเภท Tier 4
ใบ Confirmation of Acceptance for Studies ( CAS Statement ) จากสถาบันที่เรียนในประเทศอังกฤษหนังสือเดินทาง ( พาสปอร์ต ) ที่มีอายุการใช้งานได้อีก 6 เดือน หรือเพียงพอสำหรับ Course เรียน (เล่มจริงทุกเล่ม ) รูปถ่ายปัจจุบัน ขนาด 2นิ้ว จำนวน 2 รูป แต่งกายสุภาพ ฉากหลังต้องเป็นสีขาว หรือขาวนวลเท่านั้น Transcript ฉบับภาษาอังกฤษตัวจริงที่ระบุวันเข้าเรียนและวันจบการศึกษาอย่างชัดเจน (รวมถึงใบรับรองจบการศึกษาและใบปริญญาบัตร ถ้ามี)
ใบรับรองการทำงานตั้งแต่เรียนจบจนถึงปัจจุบัน ( ตัวจริงเป็นภาษาอังกฤษ )
ใบ IELTS TOFEL TOEIC หรือผล test วัดระดับอื่นๆ ( ระดับ Intermediate ขึ้นไป ) และ/หรือ เอกสารอื่นๆ ที่ระบุอยู่ใน CAS Statement สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้สมัคร หรือสูติบัตร ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล ( ถ้ามี ) ใบรับรองสถานภาพทางการเงินจากธนาคาร ระบุยอดเงินคงเหลือในบัญชี และระยะการฝากเงินไม่ต่ำกว่า 28 วัน statement ระบุชื่อเจ้าของบัญชีเป็นภาษาอังกฤษ และจะต้องมีระยะเวลาการฝากเงินมาไม่ต่ำกว่า 28 วัน หากสปอนเซอร์เป็นบิดาหรือมารดา ผู้สมัครวีซ่าต้องแนบสูติบัตรฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์ รวมทั้งขอเอกสาร สำเนาบัตรประชาชน+สำเนาทะเบียนบ้านของบิดาหรือมารดา และเอกสารการทำงานฉบับแปลเป็น ภาษาอังกฤษของบิดาหรือมารดาด้วย
สำหรับผู้ที่ประสงค์จะเดินทางเข้าประเทศอังกฤษและจะพำนักอยู่ในประเทศอังกฤษเกินกว่า 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2548 จะต้องตรวจสุขภาพเกี่ยวกับวัณโรคโดยยื่นเรื่องขอรับแบบฟอร์ม ได้ที่ องค์กรระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (International Organization for Immigration) 120 อาคารเกษมกิจ ชั้น 8 ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพ ฯ 10500 โทร 02-2347950-1 นักเรียนที่ไม่เคยไปตรวจต้องนัดผ่านทางเวปไซด์เท่านั้นที่ http://www.registed-uktb.iom.i... ลงทะเบียนแล้วให้นำ reference no. สามารถแจ้งกับพนักงานได้เลย ถ้าเคยไปตรวจแล้วต้องโทรนัดอย่างเดียว
เอกสารที่ต้องเตรียมไปด้วย

Passport ตัวจริง พร้อมสำเนา 1 ฉบับ บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา 1 ฉบับ รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป ค่าใช้จ่าย 3,300 บาท โดยเจ้าหน้าที่จะออกเอกสารให้ ให้นำเอกสารที่ได้ไปยื่นที่โรงพยาบาลที่ระบุไว้ คือ โรงพยาบาลบำรุงราษฏร์ หรือโรงพยาบาลพญาไท 2 เพื่อทำการเอกซ์เรย์และหลังจากตรวจสุขภาพเสร็จจากโรงพยาบาลแล้ว ให้นำแผ่นฟิลม์เอกซเรย์นั้น กลับไปยื่นที่องค์กรระหว่างประเทศฯ อีกครั้ง โดยจะมีคุณหมอตรวจแผ่นฟิล์มเอกซเรย์ ถ้าผลปกติคุณหมอจะคืนแผ่นฟิลม์ x-ray นั้นและออกใบ Certificate เพื่อนำกลับไปใช้ยื่นคำร้องให้กับสถานทูตอังกฤษ

 

ราคาค่าธรรมเนียมการขอ Visa Tier 4
อยู่ที่ 459 USD (Up date วันที่ 15/7/2017 อาจมีการเปลี่ยนแปลงของราคาค่าธรรมเนียม สามารถเช็คราคาค่าวีซ่าและเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ www.vfsglobal.co.uk/thailand/t...

การนัดหมายยื่นคำร้องวีซ่า
ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าสามารถนัดหมายออนไลน์เพื่อยื่นใบคำร้องที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า หรือไปยื่นที่ศูนย์ฯ ตามระบบคิว บนเวปไซต์ www.visa4uk.fco.gov.uk/User/Ho...

สถานที่ตั้งของศูนย์รับยื่นคำร้องขอวีซ่าประเทศอังกฤษตั้งอยู่ที่ อาคาร The Trendy Office Building ชั้น 28 ซอย สุขุมวิท 13 ถนนสุขุมวิท คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพ 10110
หวังว่าบนความนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆ