Log in | วันศุกร์ที่ 19 ก.ค. 2562 | 7:19 น.
 
 

SHARE

   
โพสโดย : วันที่ : 4 ต.ค. 2560 เวลา : 20:36 น.

หนังสืออ่าน แนวข้อสอบ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ // นักจัดการงานทั่วไป

   หนังสืออ่านแนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 

https://goo.gl/yKL8pU

- ความรู้เกี่ยวกับสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
- กฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. ๒๔๕๘
- พระราชบัญญัติการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
- ความรู้เรื่องการบริหารสำนักงานสมัยใหม่
- แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป
- ความรู้ด้านการติดต่อประสานงาน
- ความรู้ด้านงานเลขานุการ
- การเขียนและการประเมินโครงการ
- แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (กรกฎาคม)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (สิงหาคม)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (กันยายน)
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์


***พิเศษสุดๆ*** ชื้อเป็นเล่ม แถมฟรีทันที CD เทคนิคการสอบสัมภาษณ์*****

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

จัดจำหน่าย หนังสือ แนวข้อสอบ  สอบเข้า งานราชการ ทุกตำแหน่ง ทุกหน่วยงาน  
มี 2 แบบ ให้ เลือก ค่ะ
             
 
                 
_  แบบ File PDF  ราคา 398 บาท // จัดส่ง File ทางEmail  // หลังแจ้ง สลิบโอนเงิน   
_ แบบ หนังสือ ราคา 680 บาท  // จัดส่งฟรี EMS  ในวันถัดไป // หลังแจ้ง สลิปโอนเงิน
 
 
                 
สนใจ สอบถามข้อมูล สั่งซื้อได้ที่ 
           
Line Id : manao2522
             
Phone  : 086-630-9105