Log in | วันพฤหัสบดีที่ 17 ต.ค. 2562 | 9:53 น.
 
 

SHARE

   
โพสโดย : isbell วันที่ : 31 ก.ค. 2560 เวลา : 11:37 น.

สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา ติวเข้มเสริมสร้างพัฒนาการเด็ก สำหรับครูพละ ปีที่ 2 รอบที่ 2 วันที่ 5-6 ส.ค.

สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก เพื่อฝึกอบรมครู อาจารย์ จากโรงเรียนอนุบาลและประถมศึกษา ให้นำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาไปประยุกต์ใช้ในการเสริมสร้างพัฒนาการเด็ก ตามโครงการวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อการพัฒนาศักยภาพการกีฬาขั้นพื้นฐาน  ซึ่งจะจัดขึ้นในรอบที่ 2 วันที่ 5 - 6 สิงหาคม 2560 ณ อาคารกีฬานิมิบุตร กรมพลศึกษา โดยเปิดรับสมัครครู อาจารย์ที่สนใจเข้าร่วมอบรมตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ถึง วันที่ 3 สิงหาคมนี้  โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.dpe.go.th และเข้าไปที่คำว่า “ข่าวองค์กร” Download กำหนดการอบรมฯ และแบบตอบรับ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 02-6187781-4 ต่อ 107 หรือ 081-4214692