Log in | วันศุกร์ที่ 23 ส.ค. 2562 | 13:43 น.
 
 

SHARE

   
โพสโดย : vprnews วันที่ : 24 ก.ค. 2560 เวลา : 13:49 น.

BSRU - มบส. ลงนามความร่วมมือพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา

ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พร้อมด้วย         รศ.ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และคณะผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย ได้ประชุมลงนามความร่วมมือกับ ..สว่างจิตต์ ชมไพศาล ผู้อำนวยการ และคณะผู้บริหารโรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนต์ ในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา และการพัฒนางานวิชาการ ณ ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่า อาคาร 9      โดยเบื้องต้น โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนต์ ได้สนับสนุน และส่งเสริมให้ครูของโรงเรียน เข้ารับการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภายใต้โครงการร่วมมือเพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้ก้าวหน้า ในปีการศึกษา 2560  จำนวน 15 คน

 

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.bsru.ac.th