Log in | วันพุธที่ 29 ก.ค. 2558 | 11:54 น.
 
 
   
โพสโดย : ต้อย คลองเตย วันที่ : 16 ต.ค. 2555 เวลา : 15:48 น.

พลศึกษา แปลว่า อะไร

สังเกตไหม ... มักมีคนถามว่า คำนี้ คำนั้นคืออะไร เพราะคนถามไม่รู้จัก

คนตอบควรตอบจากการแปลของ พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เป็นหลักก่อน จากนั้นค่อยขยายความให้มากขึ้น

อย่างเช่น พลศึกษา แปลว่าอะไร จะนำมาจากพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ว่า

“ พลศึกษา ” แปลว่า การศึกษาที่จะนำไปสู่ความเจริญงอกงามและพัฒนาการทางร่างกาย

จะเห็นว่า พลศึกษาจากคำแปลนี้มี ๒ ส่วน คือส่วนของความรู้ทางธรรม คือเจริญงอกงาม นั่นคือ "น้ำใจนักกีฬา"

และส่วนของความรู้ทางโลก คือพัฒนาทางร่างกาย นั่นคือ "ความแข็งแรง"

ส่วนจะขยายความให้มากขึ้น ติดตามกระทู้ต่อไป

 
ตอบโดย : AoiizAe
วันที่ : 5 พ.ย. 2555
เวลา : 9:38 น.
คำตอบที่ 1

ขอบคุณมากค่ะ 

 
ตอบโดย : benz182
วันที่ : 7 พ.ย. 2555
เวลา : 14:53 น.
คำตอบที่ 2

ขอบคุณครับ