Log in | วันพุธที่ 25 เม.ย. 2561 | 13:49 น.
 
 

SHARE

   
โพสโดย : วันที่ : 25 เม.ย. 2561 เวลา : 13:49 น.

 
ตอบโดย : Glassesl3oy
วันที่ : 21 ต.ค. 2553
เวลา : 11:24 น.
คำตอบที่ 1

. ใช้เชือกรัดที่เหนือแผลประมาณ 5-15 ซม. (อย่ารัดแน่นจนเกินไป) ให้พอสอดนิ้วเข้าไปได้ ทั้งนี้เพราะการรัดมีจุดประสงค์
เพื่อกันไม่ให้พิษงูที่ถูกดูดซึมเข้าสู่ท่อน้ำเหลือง และเส้นเลือดดำไหลเข้าหัวใจ จึงไม่ต้องรัดให้แน่นจนเลือดมาหล่อเลี้ยงไม่ได้
เหมือนกรณีรัดห้ามเลือด และถ้ามีอาการเจ็บจนทนไม่ไหวให้รัดจุดใหม่ที่ตำแหน่งเหนือขึ้นไปอีกเล็กน้อย แล้วจึงคลายเชือกรัดที่จุดแรกออก

2. ให้ผู้ป่วยอยู่นิ่ง ๆ จัดท่าให่ส่วนที่อยู่งูกัดอยู่ต่ำกว่าระดับหัวใจ อย่าเคลื่อนไหวร่างกายโดยไม่จำเป็น ห้ามดื่มเหล้า เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
กาแฟ ชา หรือเครื่องดื่มชูกำลัง
3. ทำความสะอาดบาดแผลที่ถูกงูกัดด้วยน้ำสะอาด หรือแอลกอฮอล์และทิงเจอร์

4. โดยทั่วไปหลังจากใช้เชือกรัดแล้วให้รีบนำส่งแพทย์ และงูที่กัดเป็นงูพิษร้าย อาจกรีดแผลโดยใช้มือสะอาดกรีดแผลตรง
รอยเขี้ยวให้ลึกแค่ผ่านผิวหนัง (ลึกประมาณ 0.5 ซม. ยาวไม่เกิน 1 ซม.) แล้วใช้ลูกยางหรือเครื่องดูดดูดตรงรอยกรีด แต่ถ้าไม่มีเครื่องมือ
อาจใช้ ปากดูดแล้วบ้วนทิ้ง แต่ผู้ดูดต้องไม่มีแผลในปาก (วิธีกรีดแผลดูดพิษนี้จะทำเมือ่จำเป็นมากกว่า เพราะอาจจะก่อให้เกิด
แผลติดเชื้อได้มากขึ้น ซึ่งเป็นผลเสียมากกว่าผลดี)

5. รีบนำผู้ป่วยส่งแพทย์ทันที

 
ตอบโดย : medee
วันที่ : 21 ต.ค. 2553
เวลา : 11:24 น.
คำตอบที่ 2

การปฐมพยาบาล
1. หลังจากถูกงูกัดให้หลีกให้พ้นตัวงูโดยเร็วที่สุด เพื่อป้องกันการถูกกัดซ้ำ
โดยระยะที่ปลอดภัยประมาณระยะทางยาวเท่ากับตัวงู อย่าตกใจกลัว ดิ้นรน
โวยวาย เพราะจะทำให้อาการจากพิษของงู รุนแรง และรวดเร็วขึ้นไปอีก
ถอดเครื่องตกแต่งบริเวณที่ถูกกัด เช่น แหวน ออกให้หมด

2. หากมีเลือดออกให้ปล่อยให้เลือดออก เพื่อให้พิษออกให้มากที่สุด ห้ามกรีดแผล
ใช้ไฟจี้ ใส่ยา พอกยา หรือพอกน้ำแข็งที่แผลเป็นอันขาด เพราะจะทำให้แผลหายช้า

3. ห้ามให้ผู้ป่วยดื่มสุรา หรือยาที่มีสุราเจือปนอยู่