Log in | วันเสาร์ที่ 24 ส.ค. 2562 | 22:33 น.
 
 

SHARE

   
โพสโดย : isbell วันที่ : 5 ก.ค. 2560 เวลา : 14:37 น.

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ) ครั้งที่ 2

พระมหาปุณณ์สมบัติ ปภากโร ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เป็นประธานในพิธีเปิดงานสมัชชาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ) ครั้งที่ 2  โครงการประเพณีวันสำคัญของชาติและศาสนา วันอาสาฬหบูชา ประจำปี ๒๕๖๐ จัดโดยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา โดยมี นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ เพื่อเป็นการกำหนดแนวทางในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาร่วมกันของหน่วยงาน องค์กร ผู้มีส่วนร่วมทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 400 คน ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อเร็วๆนี้