Log in | วันจันทร์ที่ 19 ส.ค. 2562 | 6:19 น.
 
 

SHARE

   
โพสโดย : isbell วันที่ : 5 ก.ค. 2560 เวลา : 13:31 น.

มมร วิทยาเขตศรีธรรมาโศก จัดสมัชชาฯ ระดับภูมิภาค ขับเคลื่อนศาสนา

พระศรีธรรมประสาธน์  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศก เป็นประธานในพิธีเปิดงานสมัชชาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ระดับภูมิภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 2  โครงการประเพณีวันสำคัญของชาติและศาสนา วันอาสาฬหบูชา ประจำปี ๒๕๖๐ จัดโดยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราช-วิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศก โดยมีนายสมพงษ์  มากมณี นายอำเภอจังหวัดนครศรีธรรมาราช ให้การต้อนรับเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาร่วมกันของหน่วยงาน องค์กร ผู้มีส่วนร่วมทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 400 คน ณ โรงแรมทวินโลตัส อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมาราช เมื่อเร็วๆนี้