Log in | วันจันทร์ที่ 3 ส.ค. 2558 | 17:39 น.
 
 
   
โพสโดย : Noo_Wow วันที่ : 30 มี.ค. 2555 เวลา : 16:29 น.

การเขียนคำนำ

สิ่งสำคัญที่ควรเลี่ยงในการเขียนคํานํา  ได้แก่
     - ไม่เอาประวัติศาสตร์ที่รู้จักกันดีอยู่แล้วมาเป็นคำนำ
     - ไม่เขียนอธิบายโดยหาจุดหมายของเรื่องไม่พบ
     - ไม่เขียนคำนำด้วยคำบอกเล่าอันเกินควร

คํานํารายงานที่ดีควรมีลักษณะ  ดังนี้
     - เขียนคำนำด้วยคำพังเพยหรือสุภาษิตที่เกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่อง
     - เขียนคำนำโดยการอธิบายความหมายของเรื่อง
     - เขียนคำนำโดยขึ้นต้นด้วยคำกล่าวของบุคคลสำคัญ
     - เขียนคำนำด้วยการเล่าเรื่อง
     - เขียนคำนำด้วยคำถามหรือปัญหาที่สนใจ
     - เขียนคำนำด้วยการอธิบายชื่อเรื่อง
     - เขียนคำนำด้วยคำกล่าวถึงจุดประสงค์ของเรื่องที่เขียน
     - เขียนคำนำด้วยการกล่าวถึงใจความสำคัญของเรื่องที่เขียน

     ดังนั้น  คำนำที่ดีต้องเป็นความคิดใหม่ ความคิดแปลก หรือความคิดสนุก ต้องมีลักษณะนำ หรือเชิญชวนให้ผู้อ่าน อ่านเรื่องของเราให้จบให้ได้ คำนำจึงเป็นส่วนสำคัญในการเรียกร้องความสนใจของผู้อ่านตั้งแต่เริ่มต้นอ่าน เรื่อง และดึงดูดใจให้อ่านเรื่องไปตลอด

ขอบคุณข้อมูลจาก : siamha.com

 

 
ตอบโดย : baba
วันที่ : 19 ก.ค. 2555
เวลา : 18:06 น.
คำตอบที่ 1
 
ตอบโดย : Balom
วันที่ : 6 พ.ย. 2555
เวลา : 9:46 น.
คำตอบที่ 2

ขอบคุณมากครับ