Log in | วันอาทิตย์ที่ 27 ก.ย. 2563 | 5:21 น.
 
 

SHARE

   
โพสโดย : SPUadmiss วันที่ : 28 ก.พ. 2560 เวลา : 13:50 น.

ข่าวดี สำหรับน้องๆ ม.6 / กศน./ ปวช. และ ปวส. มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดรับนักศึกษาใหม่ปี60

ทุนการศึกษาที่ได้รับ โควตาพิเศษ 2560 (รอบ 2)

 • ทุกคณะ ทุกสาขา
 • ปวช. / ม.6 / กศน. รับทุน 15,000 บาท*
  • ปวส. รับทุน 10,000 บาท*
   หมายเหตุ *เงื่อนไขเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

  กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่

  • รับสมัคร วันนี้ - 31 มี.ค. 60
  • สัมภาษณ์และลงทะเบียน วันนี้ - 31 มี.ค. 60

  กระบวนการสมัคร

  • ยื่นผลการเรียน 4-5 เทอม
  • สอบสัมภาษณ์

  วิธีสมัครเรียน

  • สมัครผ่านอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ www.spu.ac.th
  • สมัครด้วยตนเอง สมัครได้ทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุด) ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 17.00 น.
   • ที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม. ศูนย์รับสมัคร (อาคาร 11 ชั้น 2) ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

   เอกสารการสมัคร

   • ใบรับรองเฉลี่ยสะสม (CGPA) (เทอมล่าสุด) จำนวน 2 ชุด
   • บัตรประจำตัวประชาชน...จำนวน 1 ชุด
   • ทะเบียนบ้าน...จำนวน 1 ชุด
   • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว...จำนวน 3 รูป

   ค่าใช้จ่ายในวันรายงานตัว 

   สำหรับผู้ลงทะเบียน

   • การลงทะเบียน สามารถแบ่งชำระได้เป็น 2 งวด คือ งวดแรกชำระ 15,000 บาท ในวันลงทะเบียนและส่วนที่เหลือชำระก่อนเปิดภาคการศึกษา

   สำหรับผู้กู้ กรอ. และ กยศ.

   • ชำระ 4,000 บาท ที่เหลือเป็นการกู้จากกองทุน

   สอบถามเพิ่มเติม

   ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยศรีปทุมอาคาร 11 ชั้น 2

   โทร : 025586888 ต่อ 2121-4 มือถือ : 08 4751 2900-15

    Line Id : @SPU60

   www.spu.ac.th