Log in | วันศุกร์ที่ 23 ส.ค. 2562 | 9:33 น.
 
 

SHARE

   
โพสโดย : topbook วันที่ : 12 ก.พ. 2560 เวลา : 15:34 น.

ข่าวดี!! กรมป่าไม้ เตรียมเปิดสอบเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 185 อัตรา

กรมป่าไม้ เตรียมเปิดสอบเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 185 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 16 - 24 กุมภาพันธ์ 2560


 
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ 

(1) เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 5 อัตรา

(2) เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 4 อัตรา

(3) เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 4 อัตรา

(4) เจ้าหน้าที่การเกษตร จำนวน 4 อัตรา

(5) เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 9 อัตรา 

(6) ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเกษตร จำนวน 99 อัตรา

(7) ผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า จำนวน 13 อัตรา

(8) เจ้าหน้าที่ตรวจป่า จำนวน 10 อัตรา

(9) เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

(10) นายช่างสำรวจ จำนวน 1 อัตรา

(11) เจ้าพนักงานการเกษตร จำนวน 2 อัตรา

(12) ช่างเขียนแผนที่ จำนวน 1 อัตรา

(13) ช่างสำรวจ จำนวน 2 อัตรา

(14) พนักงานขับเครื่องจักรขนาดกลาง จำนวน 1 อัตรา

(15) พนักงานพิทักษ์ป่า จำนวน 10 อัตรา

(16) นักวิชาการป่าไม้ จำนวน 2 อัตรา

(17) นักวิชาการเผยแพร่ จำนวน 1 อัตรา

(18) นิติกร จำนวน 7 อัตรา

(19) บุคลากร จำนวน 3 อัตรา

(20) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 5 อัตรา

(21) เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา 
การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 5 - 18 เมษายน 2559 ที่เว็บไซต์http://job.forest.go.th ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ


 
- ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ========================================================

 รวมสุดยอดที่เด็ดเทคนิคการทำข้อสอบ/เฉลยแนวข้อสอบ/หนังสือเตรียมสอบ

++ แนวข้อสอบทุกวิชาที่ใช้สอบจริงของแต่ละหน่วยงาน ล่าสุด

++ รวมข้อสอบเก่าเด็ดๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก พร้อมเฉลย ล่าสุด

++ รวบรวมแนวข้อสอบจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ จากสนามจริง

จำหน่ายแนวข้อสอบ กรมป่าไม้ (ทุกตำแหน่ง) เนื้อหาอัพเดทล่าสุด


แนวข้อสอบ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่เกษตร กรมป่าไม้

1 ความรู้เกี่ยวกับกรมป่าไม้

2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมป่าไม้

3 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547

4ความรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

5ความรู้ทั่วไปด้านการเกษตร

6แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการเกษตร

7การปรับปรุงพันธุ์พืชวิธีการต่างๆ

8การเพราะชำกล้าไม้

9การเตรียมสอบภาค ค. กรมป่าไม้

MP3 ระเบียบพนักงานราชการ

 

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเกษตร กรมป่าไม้

1 ความรู้เกี่ยวกับกรมป่าไม้

2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมป่าไม้

3 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547

4 ความรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

5 ความรู้ทั่วไปด้านการเกษตร

6 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการเกษตร

7 พืช การปรับปรุงพันธ์พืช วิจัยงานการเกษตร

8 การวิจัยและพัฒนาการเกษตร

9 การเตรียมตัวสอบภาค ค.กรมป่าไม้

MP3 ระเบียบพนักงานราชการ (หนังสือ)

 

 

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กรมป่าไม้

1 ความรู้เกี่ยวกับกรมป่าไม้

2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมป่าไม้

3 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547

4 การบริหารจัดการภายในสำนักงาน

5 ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไป

6 แนวข้อสอบการเก็บรวบรวมข้อมูล

7 สรุปสาระสำคัญระเบียบงานสารบรรณ (สูตรและเทคนิคการจำ)

8 แนวข้อสอบกฎหมายระเบียบงานสารบรรณ

9 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน

10 การเตรียมตัวสอบภาค ค.กรมป่าไม้

MP3 ระเบียบพนักงานราชการ

 

 

แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การเกษตร กรมป่าไม้

1 ความรู้เกี่ยวกับกรมป่าไม้

2 ความรู้เกี่ยวกับป่าไม้

3 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547

4 พรบ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507

5 พระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. 2535

6 พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484

7 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484

8 การวิจัยและพัฒนาการเกษตร

9 ความรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

10 ความรู้ทั่วไปด้านการเกษตร

11 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการเกษตร

12 พืช การปรับปรุงพันธ์พืช วิจัยงานการเกษตร

13 การเตรียมตัวสอบภาค ค.กรมป่าไม้

MP3 ระเบียบพนักงานราชการ

รูปภาพ: ปก เจ้าหน้าที่การเกษตร.jpg 

 

 

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมป่าไม้

1 ความรู้เกี่ยวกับกรมป่าไม้

2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมป่าไม้

3 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547

4 ความรู้เกี่ยวกับบัญชี การเงิน งบประมาณ

5 แนวข้อสอบการจัดทำบัญชี

6 หลักการบัญชีเบื้องต้น

7 แนวข้อสอบหลักการบัญชี

8 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการเงินและการงานคลัง

9 การเตรียมตัวสอบภาค ค.กรมป่าไม้

MP3 ระเบียบพนักงานราชการ (หนังสือ)

 

 

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ กรมป่าไม้

1 ความรู้เกี่ยวกับกรมป่าไม้

2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมป่าไม้

3 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547

4 การบริหารจัดการภายในสำนักงาน

5 ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไป

6 แนวข้อสอบความรู้งานธุรการ

7 สรุปสาระสำคัญระเบียบงานสารบรรณ (สูตรและเทคนิคการจำ)

8 แนวข้อสอบกฎหมายระเบียบงานสารบรรณ

9 คู่มือการจัดทําเอกสารที่เกี่ยวกับการประชุม

10 การเตรียมตัวสอบภาค ค.กรมป่าไม้

MP3 ระเบียบพนักงานราชการ (หนังสือ)

 

 

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ กรมป่าไม้

1 ความรู้เกี่ยวกับกรมป่าไม้

2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมป่าไม้

3 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547

4 ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไป

5 แนวข้อสอบความรู้งานธุรการ

6 ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

7 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน

8 แนวข้อสอบความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

9 แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์

10 การเตรียมตัวสอบภาค ค.กรมป่าไม้

MP3 ระเบียบพนักงานราชการ (หนังสือ)

 

 

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ตรวจป่า กรมป่าไม้

1 ความรู้เกี่ยวกับกรมป่าไม้

2 ความรู้เกี่ยวกับป่าไม้

3 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547

4 พรบ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507

5 พระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. 2535

6 พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484

7 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484

8 พระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.2545

9 พระราชกฤษฎีกากำหนดของป่าหวงห้าม พ.ศ. ๒๕๓๐

10 การคิดแบบมีวิจารณญาณ Critical Thinking

11 แนวข้อสอบด้านการใช้ทักษะการวิเคราะห์สถานการณ์และการแก้ไขปัญหา

12 ความรู้เกี่ยวกับป่าไม้

13 การป้องกันและควบคุมไฟป่า

14 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

MP3 ระเบียบพนักงานราชการ

 

 

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมป่าไม้

1 ความรู้เกี่ยวกับกรมป่าไม้

2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมป่าไม้

3 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547

4 การบริหารจัดการภายในสำนักงาน

5 ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไป

6 แนวข้อสอบความรู้งานธุรการ

7 สรุปสาระสำคัญระเบียบงานสารบรรณ (สูตรและเทคนิคการจำ)

8 แนวข้อสอบกฎหมายระเบียบงานสารบรรณ

9 แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

10 การเตรียมตัวสอบภาค ค.กรมป่าไม้

MP3 ระเบียบพนักงานราชการ (หนังสือ)

 

 

แนวข้อสอบ ช่างเทคนิค กรมป่าไม้

1 ความรู้เกี่ยวกับกรมป่าไม้

2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมป่าไม้

3 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547

4 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับช่างเทคนิค

5 แนวข้อสอบความถนัดทางช่าง

6 การใช้งานและการบำรุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์

7 เครื่องมือทางทางวิทยาศาสตร์และการวิจัย

8 การเตรียมตัวสอบภาค ค.กรมป่าไม้

 

MP3 ระเบียบพนักงานราชการ (หนังสือ)

 

---------------------------------------------------------------------------------------

 
ติดต่อ/สอบถาม

 

**ติดตามข่าวเปิดสอบราชการได้ที่นี่**

 

********************************************************

 

สนใจติดต่อสอบถาม โทร 098-4169482  LINE ID : 0984169482   (SP ข้อสอบราชการ)

หรือแอดไลน์มาที่ http://line.me/ti/p/f_ohgpQUoK

 

  ***มี 3 แบบ***

1.แบบไฟล์ PDF ส่งทางอีเมล์  ราคา 399 บาท (ได้รับภายในวันที่โอน)

2.แบบหนังสือ + VCD ทำเล่มต่อเล่ม อัพเดตล่าสุด ราคา 799 บาท  ( ได้ภายใน 2-3 วัน )

3.ชุดติว DVD + หนังสือ ราคา 2500 บาท (เจาะลึก ตรงประเด็น เข้าใจง่าย)

 

ชำระสินค้าที่และบริการ 

เลขที่บัญชี  619-2-17391-2  

สาขาบิ๊กซีพระราม2 ประเภทออมทรัพท์

ชื่อ กฤษฎาพร  เหมวันต์

***โปรดระวังพวกซื้อไปขายต่อ ข้อมูลจะไม่อัพเดท***

 

 

 

 

          ***ขอบพระคุณที่ใว้ใจแนวข้อสอบของเรา SP ข้อสอบราชการ***