Log in | วันจันทร์ที่ 3 ส.ค. 2558 | 20:14 น.
 
 
   
โพสโดย : บีมบีม วันที่ : 19 ส.ค. 2554 เวลา : 22:39 น.

ข้อสอบพละ ป.1

1.ท่าไหนคือท่าสากลของการว่ายน้ำ

ก.กันเชียง  ข.ปลาพะยูน  ค.ดำน้ำเก็บหิน

2.ทำอย่างไรเมื่อจมน้ำ

ก.ปล่อยให้จม เดี๋ยวก็มีคนช่วย   ข.ฉุดเพื่อนลงมาด้วย   ค.ตะเกียกตะกายขึ้นฝั่ง

3.ท่าใดเป็นท่าวอม

ก.บิดแขน  ข.เล่นน้ำ  ค.ผีเสื้อ

เฉลย

1.ก.  2.ค.   3.ก.