Log in | วันพุธที่ 19 มิ.ย. 2562 | 16:27 น.
 
 

SHARE

   
โพสโดย : ครูขอลีเย๊าะ เจะมามะ วันที่ : 21 ม.ค. 2559 เวลา : 17:45 น.

การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ เรื่อง ชุดมหัศจรรย์การอ่านโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบเพื่อนช่ว