Log in | วันศุกร์ที่ 19 ก.ค. 2562 | 6:31 น.
 
 

SHARE

   
โพสโดย : Anongsri2499 วันที่ : 21 ม.ค. 2559 เวลา : 1:05 น.

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ บทคัดย่อ การพัฒนารูปแบบการสอน เรื่อง อิเหนา


เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ บทคัดย่อ การพัฒนารูปแบบการสอน โดยใช้การเรียนรู้เชิงบูรณาการแบบร่วมมือ

เรื่อง อิเหนา เพื่อส่งเสริมความสามารถในด้านการเรียนรู้ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4


 
ตอบโดย : suwicha
วันที่ : 2 ส.ค. 2559
เวลา : 16:30 น.
คำตอบที่ 1