Log in | วันจันทร์ที่ 17 มิ.ย. 2562 | 8:18 น.
 
 

SHARE

   
โพสโดย : rittiyaz วันที่ : 24 ธ.ค. 2558 เวลา : 17:30 น.

เผยแพร่ผลงาน : การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ระบบคอมพิวเตอร์ ชั้น ม.1 โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร

เผยแพร่ผลงาน : การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ระบบคอมพิวเตอร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1


พัฒนาโดย : นางฤทธิ์ติยา ธรรมสวาสดิ์ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ

ปฏิบัติการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22  

Download