Log in | วันศุกร์ที่ 18 ต.ค. 2562 | 9:21 น.
 
 

SHARE

   
โพสโดย : DiveNews วันที่ : 31 ต.ค. 2558 เวลา : 11:28 น.

อุตสาหกรรมดำน้ำ คนไทยทำได้ ในรายการศึกษาทัศน์ ของในหลวง .....

certificate2

วันที่ 28 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา  สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม วังไกลกังวล รายการศึกษาทัศน์ สารคดีเพื่อการศึกษา ตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รูปแบบรายการเป็นการพานักเรียนไปศึกษาเรียนรู้ตามสถานที่ต่างๆ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้จากประสบการณ์จริง ทางรายการได้ให้ความอนุเคราะห์มาถ่ายทำเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอนในโครงการอุตสาหกรรมดำน้ำ คนไทยทำได้ เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้เรื่องราวประวัติความเป็นมา  วัตถุประสงค์  การดำเนินการของหลักสูตรการเรียนการสอน รวมถึงวิธีการเรียนการสอนของโรงเรียนสอนดำน้ำ Dolphin Divers

King CN3

เรื่องราวทุกตอนของรายการต้องนำเสนอสำนักพระราชวัง มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ต้องขอขอบพระคุณพี่วรรณ-วรรธณา  ทองเจริญ ผู้ประสานงานรายการ/ ผู้ช่วยผู้กำกับรายการ กับการนำเสนอผู้ใหญ่จนได้รับการอนุญาต พี่วรรณบอกว่าที่มาถ่ายทำโครงการฯ เพราะต้องการช่วยสนับสนุนให้สถาบันการศึกษาและโครงการฯ ได้ร่วมมือกันอย่างแนบแน่นในการสนับสนุนอาชีพธุรกิจดำน้ำให้เป็นโอกาสแก่คนไทยรุ่นใหม่ต่อเนื่องไป อ่านเพิ่มเติม => http://wp.me/p601NZ-7U

เผยแพร่ออกอากาศวันอาทิตย์ทางช่อง NBT (ช่อง11) เวลา 8.30 น. - 9.00 น. และฉายซ้ำ 1 ปี ทางช่อง สศทท.1-15 (สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม)  ... วันออกอากาศขอแจ้งให้ทราบ เร็วๆนี้

โครงการอุตสาหกรรมดำน้ำ คนไทยทำได้
http://www.bangkokseaevents.com/
https://www.facebook.com/BangkokSeaEvents