Log in | วันพุธที่ 19 มิ.ย. 2562 | 12:00 น.
 
 

SHARE

   
โพสโดย : Tutor Ferry วันที่ : 17 ต.ค. 2558 เวลา : 14:00 น.

ทำไม สิงคโปร์จึงนำหน้าเราไปไกลในเรื่องของการศึกษา : สอนให้นักเรียน คิดหาวิธีแก้ปัญหาเองดีกว่าสอนวิธี

ทำไม สิงคโปร์จึงนำหน้าเราไปไกลในเรื่องของการศึกษา

หาครูสอนพิเศษที่บ้าน ต้องการเรียนพิเศษที่บ้าน Tutor Ferryรับสอนพิเศษที่บ้าน

 

 

เพราะว่าประเทศสิงคโปร์มีระบบการศึกษาที่สอนให้นักเรียนคิดหาวิธีแก้ปัญหาเอง หรือสอนให้นักเรียนไปหาความรู้เพื่อมาแก้ปัญหา แต่ในบ้านเรานั้น สอนให้นักเรียนแก้ปัญหา หรือให้ความรู้นักเรียนเพื่อไปแก้ปัญหา ซึ่งทั้ง 2 วิธีการสอนนั้นดูๆแล้วก็ไม่น่าจะแตกต่างกันเท่าไหร่ แต่จริงๆแล้วแตกต่างกันมาก


การสอนวิธีแก้ปัญหาหรือให้ความรู้แก่นักเรียนนั้น นักเรียนก็สามารถแก้ปัญหานั้นๆได้ แต่ไม่สามารถแก้ปัญหาอื่นๆที่มีรูปแยยคล้ายๆหรือใกล้เคียงกันได้ หรือความรู้ที่ให้นักเรียนไป อีกไม่นานก็อาจล้าสมัย ความรู้นั้นก็หมดความหมายไป


แต่การสอนให้นักเรียนไปหาความรู้มาแก้ปัญหา หรือการสอนวิธีคิดในการแก้ปัญหานั้น นักเรียนสามารถไปต่อยอดความรู้ต่างๆได้เอง ซึ่งสามารถพัฒนาวิธีแก้ไขปัญหาไปได้เรื่อยๆ หาวิธีการใหม่ๆมาแก้ไขปัญหาใหม่ๆได้ตลอดเวลา


"เปรียบเหมือนว่าการให้ความรู้แก่นักเรียนเพื่อไปแก้ปัญหาก็คือ การให้ปลาแก่เขา ซึ่งอีกไม่นานเขาก็กินหมด แต่การสอนให้เขาไปหาความรู้มาแก้ปัญหาเอง ก็เหมือนการให้เรือหาปลาแก่เขา ซึ่งเขาสามารถออกไปหาปลามากินได้ตลอดชีวิต"


เราลองมาดูตัวอย่างการสอนนักเรียนให้คิดหาวิธีแก้ปัญหากัน ตัวอย่างที่เห็นได้ง่ายๆก็คงเป็นในเรื่องของวิธีคิดคณิตศาสตร์ เช่น


โจทย์ : 111,111 x 111,111 = ?


จากโจทย์ข้อนี้ถ้าสอนให้นักเรียนใช้วิธีคูณก็คงเป็นเรื่องธรรมดาไป หรือจะมีทริคการคูณเร็วก็คงเป็นได้แค่ให้ความรู้นักเรียนไปแก้ปัญหาโจทย์ข้อนี้เท่านั้น การสอนให้นักเรียนหาวิธีคิดก็คงต้องให้นักเรียนรู้จักสังเกตุว่า ตัวเลขในโจทย์ข้อนี้มันมีแพทเทิร์นอยู่ 


วิธีคิด


1 x 1  =  1

11 x 11  =  121

111 x 111  =  12321

1,111 x 1,111 = 1234321

11,111 x 11,111 = 123454321


111,111 x 111,111 =  ?


หมายความว่า โจทย์ที่มีแพทเทิร์นจะมีวิธีคิดซ่อนอยู่เสมอ หรือหากเจอโจทย์ที่คิดแบบธรรมดาๆไม่ได้ ลองดูว่ามีแพทเทิร์นแบบไหนซ่อนอยู่บ้างลองดูโจทย์อีกข้อหนึ่งกัน


โจทย์ : กระดานหมากรุกที่มีตาราง 8 x 8 ช่อง ถ้านับตารางสี่เหลี่ยมจตุรัสทั้งหมดบนกระดานหมากรุกจะมีสี่เหลี่ยมจตุรัสกี่รูป ?


วิธีคิด ถ้าเรานับสี่เหลี่ยมจตุรัสรูปที่เล็กที่สุด

 

หาครูสอนพิเศษที่บ้าน ต้องการเรียนพิเศษที่บ้าน Tutor Ferryรับสอนพิเศษที่บ้าน

 

จะได้รูปสี่เหลี่ยมจตุรัส 8 x 8  =  64 รูป


และลองดูรูปสี่เหลี่ยมจตุรัสที่ใหญ่ขึ้นไปอีกหน่อย


หาครูสอนพิเศษที่บ้าน ต้องการเรียนพิเศษที่บ้าน Tutor Ferryรับสอนพิเศษที่บ้าน


จะได้รูปสี่เหลี่ยมจตุรัส 7 x7  =  49 รูป

 

อ่านต่อที่  : http://www.tutorferry.com/2015/10/tutorferry-math-coaching.html