Log in | วันจันทร์ที่ 17 มิ.ย. 2562 | 8:29 น.
 
 

SHARE

   
โพสโดย : t_mook วันที่ : 6 ต.ค. 2558 เวลา : 20:15 น.

รบกวนช่วยทำแบบสอบถามเพื่องานวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการซื้อสินค้าบนเว็บไซต์ออนไลน์ผ่านสมาร์ทโ

แบบสอบถามนี้สร้างขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการซื้อสินค้าบนเว็บไซต์ออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนของประชากรไทย ซึ่งใช้เวลาประมาณ 3-5 นาทีในการตอบแบบสอบถามตามลิงค์ด้านล่างนี้ค่ะ

Link: https://www.surveycan.com/survey154083

และเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและแม่นยำต่อการนำไปวิเคราะห์ผล ดังนั้นรบกวนผู้เข้ามาตอบแบบสอบถาม ตอบตามความเป็นจริงให้มากที่สุดค่ะ

ขอขอบคุณสำหรับผู้ที่สละเวลามาเข้าร่วมตอบแบบสอบถาม เพื่องานวิจัยของนักศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญค่ะ