Log in | วันศุกร์ที่ 19 ก.ค. 2562 | 6:27 น.
 
 

SHARE

   
โพสโดย : Dear_TeamAce วันที่ : 4 ต.ค. 2558 เวลา : 13:43 น.

U.S. College Fair

Ace! Academy for EducationUSA ในเครือข่ายศูนย์แนะแนวการศึกษา EducationUSA ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ จะได้ต้อนรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีจากสหรัฐอเมริกา จากสถาบัน:

Concordia College
Maryville University
Missouri Western State University
Saint Louis University
St. Catherine University
University of Alabama at Birmingham

ในครั้งนี้ ทีมงานของ EducationUSA เชียงใหม่ และสถาบันทั้ง 6 แห่งจะให้ข้อมูลกับผู้สนใจเรื่องทุนการศึกษาและการเรียนระดับปริญญาตรีในสหรัฐฯ ระบบการเรียน การขอทุนเพื่อเข้าศึกษา การเตรียมความพร้อม กระบวนการการสมัคร ฯลฯ เพื่อให้นักเรียน ผู้ปกครองและผู้สนใจทั่วไปใน จ. เชียงใหม่ได้เปิดโอกาสทางการศึกษาให้ตนเอง 

U.S. College Fair
วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2558
โรงแรมเลอ เมอริเดียน เชียงใหม่
ถ.ช้างคลาน

14.30-15.30 น. การบรรยายเรื่องการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี และการแนะนำสถาบัน
15.30-17.00 น. Mini-Fair

ใครควรเข้าร่วมกิจกรรม: นักเรียนชั้น ม. 5-6 ผู้ปกครอง และผู้สนใจทั่วไปที่อยากเรียนระดับปริญญาตรีในสหรัฐฯ 
โอกาสพิเศษเช่นนี้มีไม่บ่อยนัก 

เข้าร่วมกิจกรรมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และสามารถลงทะเบียนได้ที่
https://www.eventbrite.com/e/us-college-fair-chiang-mai-tickets-18839614795

ที่นั่งมีจำนวนจำกัด กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้าที่
หมายเลขโทรศัพท์ 081.8212686, 053.895699
อีเมล์ infohere.ace@gmail.com หรือ
ACE-EducationUSA 21 ซอย 9 ถ.นิมมานเหมินท์ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่