Log in | วันจันทร์ที่ 22 เม.ย. 2562 | 23:01 น.
หน้าหลัก > มุมคุณครู > ผลงานวิชาการและงานวิจัย
ผลงานวิชาการและงานวิจัย แหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษา ผลงานวิจัยจากคุณครูหลากหลายท่าน รวบรวมไว้ที่นี่ เพื่อให้คุณครูได้เข้ามาศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาการสอน
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 

SHARE

 
Upload ผลงานวิชาการ
ค้นหาข้อมูล :
 
 
วันที่ ชื่อผลงาน โดย เข้าชม
26 ก.ย. 2554 รายงานผลการพัฒนา ชุด เรียนให้รู้ อ่านให้คล่องด้วยคำในมาตรา อัสนะ ยีสาแม็ง 1,495 ครั้ง
26 ก.ย. 2554 การพัฒนาชุดกิจกรรมการแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบระคน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 นางสุทธารักษ์ ดรุณนารถ 2,019 ครั้ง
20 ก.ย. 2554 รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระที่ 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ชุด ลมฟ้าอากาศ นางสาวนิลมณี บัวระภา 1,884 ครั้ง
20 ก.ย. 2554 รายงานการจัดทำและพัฒนาแบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระะการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่องชนิดและหน้าที่ของคำ นางรสนา หะยีอาแว 1,195 ครั้ง
20 ก.ย. 2554 การพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม นายสว่าง พาสวัสดิ์ 2,872 ครั้ง
31 ส.ค. 2554 การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ นางวารุณี ชอบสว่าง 2,150 ครั้ง
30 ส.ค. 2554 ผลการพัฒนาการจัดกิจกรรมคณิตศาสตร์ ด้วยเทคนิคการใช้คำถามโดยใช้หนังสือนิทานคณิต และสื่อของจริง ที่มีผลต่อทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 นางกอลีเยาะ เบ็ญจวงศ์ 1,429 ครั้ง
24 ส.ค. 2554 รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นางสาวนิลมณี บัวระภา 2,239 ครั้ง
7 มิ.ย. 2554 รถตัดอ้อยแบบรถไถนาเดินตาม ดร. ทนงศักดิ์ มูลตรี 2,670 ครั้ง
5 ส.ค. 2553 หลักสูตรท้องถิ่นระดับการศึกษาพื้นฐานช่วงประถมศึกษา โรงเรียนบ้านร่องเบ้อ จังหวัดเชียงราย นายสมบัติ จักรสมศักดิ์ 6,896 ครั้ง