Log in | วันศุกร์ที่ 29 พ.ค. 2563 | 4:44 น.
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 
 

SHARE

คุณลักษณะของผู้นำที่พึงมี

โพส : วันที่ 19 พ.ค. 2563 เวลา : 22:38 น.
โหวต : | เข้าชม : 15 ครั้ง
 

คุณลักษณะของผู้นำที่พึงมี

 
โดย : นางสาวภัตราภรณ์ คงทรัพย์
 
 
 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : -
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้