Log in | วันพุธที่ 16 ต.ค. 2562 | 21:34 น.
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 
 

SHARE

รายงานการประเมินโครงการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านห้วยตาหมิง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา 2561

โพส : วันที่ 8 ต.ค. 2562 เวลา : 13:26 น.
โหวต : | เข้าชม : 7 ครั้ง
 

รายงานการประเมินโครงการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านห้วยตาหมิง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา 2561

 
โดย : นายสันติศักดิ์ ผุดเอียด
 
 
 
 
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้