Log in | วันอาทิตย์ที่ 20 ต.ค. 2562 | 5:19 น.
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 
 

SHARE

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5Es) เรื่อง สารและการเปลี่ยนแปลง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

โพส : วันที่ 14 มี.ค. 2562 เวลา : 20:56 น.
โหวต : | เข้าชม : 20 ครั้ง
 

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้(5Es) เรื่อง สารและการเปลี่ยนแปลง   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

 
โดย : นายธีระ ประสงค์สุข
 
 
 
 
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้